O přesvědčivosti grafů

| redakce

Došli jste v práci k zajímavým zjištěním, ale nevíte, jak je "prodat" svým nadřízeným? Doplňte do shrnujícího textu jeden nebo dva jednoduché grafy, které se k vašim závěrům nějak vztahují, a máte vyhráno. Lidé grafy milují.

Profesor Brian Wansink a doktor Aner Tal z Cornell University, autoři studie Oslepení vědou: Zvýšení důvěryhodnosti a přesvědčivosti pomocí triviálních grafů publikované v polovině října v časopise Public Understanding of Science, provedli jednoduchý experiment. Na internetu dali skupince lidí přečíst krátký text, který popisoval fiktivní případ vynalezení léku posilujícího imunitu. Znění bylo následující:

Nejmenovaná farmaceutická společnost nedávno vyvinula lék, který prý dokáže posílit lidskou imunitu. Společnost uvádí, že dosud provedené testy dokazují, že po požití léku se počet lidí náchylných k onemocnění běžnou rýmou snížil z 87 % na 47 %. Firma dodala, že na trh lék hodlá uvést příští rok, kdy bude přípravek schválen Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv.

Po přečtení tohoto krátkého textu vyjádřilo důvěru v existenci a účinnost léku 68 % lidí, kteří se testu zúčastnili.

Poté do textu Wansink a Tal doplnili jeden jednoduchý graf, který znázorňoval pokles počtu lidí náchylných k onemocnění rýmou před a po požití léku posilujícího imunitu. V textu přitom nezměnili jediné slovo. Jaký byl výsledek testu poté, co před účastníky výzkumu předložili tuto doplněnou verzi? V účinnost nového léku vyjádřilo důvěru 97 % lidí.

Přesvědčivost grafů
Přesvědčivost grafů

Jak si lze tento výsledek vysvětlit? Jednoznačně ne tak, že by si lidé při využití grafů informace lépe pamatovali. Po třiceti minutách od přečtení textu bez grafu i s ním si změnu podílu lidí náchylných k onemocnění rýmou pamatovalo zhruba stejné množství lidí. Podle autorů studie spočívá odpověď na tuto otázku v něčem jiném, a sice v tom, že si lidé grafy automaticky spojují s vědou. To dokazuje i zjištění, že graf působil nejpřesvědčivěji na ty, kdo ve výzkumu uvedli, že důvěřují vědě.


Někdy graf naopak pomůže pochopit a rozpitvat jinak naprosto jednoduché číslo, které se vám někdo snaží prodat.

Až vám bude někdo před očima šermovat 10% a vyšším ročním zhodnocením akcií, ukažte mu tohle Až vám bude někdo před očima šermovat 10% a vyšším ročním zhodnocením akcií, ukažte mu tohle Je zvykem, že se při srovnávání jednotlivých investic argumentuje jejich výnosy, tedy zhodnocením. Jde ale ...

Zdroj: New York Times

reklama
reklama