Aon: Krize ve střední a východní Evropě mění přístup k riziku. Firmy objevují hrozby, které dříve neznaly

Aon: Krize ve střední a východní Evropě mění přístup k riziku. Firmy objevují hrozby, které dříve neznaly

| Roman Chlupatý

Ekonomiky střední a východní Evropy se odrazily ode dna. I díky tomu, že se poučily z krize. Přesto jsou zde stále problémy, s nimiž se jednotlivé země musejí vypořádat. Příkladem je nedostatečná transparentnost a neférové obchodní praktiky, říká ředitel Aon Risk Solutions v České republice Hristo Borissov. I tak má ale region zajímavý potenciál, dodává, když mluví o (po)krizovém normálu.

Krize změnila pohled na riziko, ve střední a východní Evropě došlo k prozření

Pohled našich klientů na pojištění se mění. Nepřistupují už k němu jako ke cvičení ve škrtání nákladů. Stále se snaží držet výdaje na uzdě, což trh s pojištěním cítí, manažeři se ale hodně soustředí jak na efektivitu pojištění, které kupují, tak na to, jak kvalitní služby jejich broker nebo poradce poskytuje. Hledají přitom v porovnání s minulostí mnohem vyšší přidanou hodnotu. Jsou si totiž dobře vědomi toho, že nejistota, kterou krize přinesla, znamená extra porci rizika, o kterém nevěděli nebo s ním nepočítali.

Změnu paradigmatu, chcete-li, ilustruje mimo jiné i zvýšený zájem o některé pojišťovací produkty. Ten podle mě vytrvá, což bude jeden z konkrétních důsledků krize z pohledu celého sektoru. Myslím si, že díky krizi došlo ve střední a východní Evropě (CEE) k vystřízlivění, včetně způsobu, jakým se přistupuje k riziku. Příkladem může být mezipodnikové zadlužení, aktuálně ve střední a východní Evropě velký problém. Na západě to bylo celkem dobře ošetřeno, ale v CEE se na to firmy dívaly odlišně. Takzvané pojištění pohledávek je najednou bráno nejen jako běžný způsob zajištění, ale také jako nástroj řízení rizika, s pomocí kterého se řídí celý byznys.

Příkladem, na kterém je jasně vidět, jak krize mění přístup k riziku, je i takzvaná odpovědnost řiditelů a úředníků. Stále více manažerů je najednou zodpovědných za výsledky firem, které spravují. To se týká veřejně obchodovaných i soukromých firem, zejména když se nedaří. Pak totiž lidé začínají uvažovat o tom, co a kdy je odpovědností člověka, který řídí firmu a podepisuje se pod její výsledky.

Ekonomiky v CEE se odrážejí ode dna i díky tomu, že se poučily z krize

Je potřeba vycházet z toho, že explozivní růst ekonomik CEE před krizí byl poháněn pozitivním vývojem ve světě. Zároveň byl poháněn očekáváním a nadějemi lidí a ekonomů v regionu, což bylo spojeno se začleněním do Evropské unie a dalších hospodářských struktur. To se podepsalo pod vyšší aktivitu v oblasti investičního bankovnictví a větší příliv přímých zahraničních investic. Ekonomiky z toho těžily v čele se sektory, jako je realitní.

Česko je do značné míry závislé na exportu, zejména do Německa. Česká ekonomika tak reaguje na vývoj v Německu. Čím rychlejší bude oživení tam, tím rychlejší bude v ČR. Už nyní v Česku probíhá ozdravení a zemi se vede lépe než některým větším ekonomikám v regionu. Přímé zahraniční investice navíc opět začínají proudit do regionu, což také pomáhá.

Podle nás se ekonomiky zemí CEE poučily z krize, a i proto opět rostou. S největší pravděpodobností nebude růst tak rychlý jako před deseti lety, ale situace se zlepšuje, což pro firmy, jako jsme my, znamená, že tu je a bude spousta práce.

Pokrizový normál ve znamení normalizace i v podnikatelském prostředí

Většina trhů v CEE byla a je o pojištění vozidel; 50 až 80 % trhu připadá na pojištění aut. Tím se lišíme od západní Evropy, což mimo jiné naznačuje, že by zde měly některé druhy pojištění postupně sílit. To se týká zejména životního pojištění a pojištění pro případ zavinění škody, a to i v případě firem.

Jsme hlasitými zastánci transparentnosti a férového přístupu k podnikání. V této oblasti jsme se na trzích CEE museli vypořádat s jistými výzvami. Určitě je potřeba uznat, že se věci postupně zlepšují, i tak ale čekám, že budeme ze strany konkurence i v budoucnu vystaveni některým neférovým praktikám. Na tom je podle mě potřeba v regionu nadále pracovat.

Poměrně dost společností vyklidilo kvůli krizi trhy ve střední a východní Evropě. Pokud se ale dočkáme trvalejšího ozdravení a ekonomiky porostou, tento trend nebude pokračovat. Jsme závislí na finanční stabilitě klientů, takže i z našeho pohledu je hospodářská stabilita regionu rizikem, neznámou. Důležité je i politické riziko, které se liší zemi od země. Obecně lze ale říci, že je střední a východní Evropa celkem stabilní.

reklama
reklama