Nejlevnější trhy na světě

| redakce

Stratégové ze švýcarské finančně-poradenské společnosti Wellershoff & Partners si vzali k srdci investiční postřehy slavného profesora z Yalu Roberta Shillera a aplikovali je nejen na americký akciový trh, ale i zbytek světa. Podívali se na valuace většiny světových trhů, aby odhalili, které jsou levné na základě Shillerova cyklicky očištěného P/E (CAPE).

CAPE porovnává ceny akcií se současnými a očekávanými zisky, ale přihlíží k průměru za poslední desetiletí očištěnému o inflaci.

Shiller získal Nobelovu cenu za ekonomii za svoji studii potvrzující to, jak mohlo být investování podle CAPE na americkém trhu neuvěřitelně výdělečnou strategií zpětně až do 70. let. Pokud byste investovali do akciového trhu v době, kdy byl podhodnocený ve srovnání se zisky minulé dekády, a vytrvali, končili byste s velkým jměním.

Mělo by to platit i pro zahraniční trhy, přestože je u řady z nich problém s historií dat, která nesahá tak daleko jako v případě trhu amerického. Investiční ředitel Wellershoff Joachim Klement prostudoval dostupná data a objevil signifikantní vztahy u 35 zemí.

Trpělivost se vyplácí

Pro strategii investování podle CAPE je potřeba dlouhodobější horizont - nefunguje jako krátkodobý indikátor pro "časování trhu". Podle studie je nutné investovat s časovým horizontem minimálně pět let, abyste ze strategie profitovali.

Klement navíc odhalil silnější korelaci na vyspělých trzích (mohlo to být ale spolehlivějšími daty). Komplikací byly odlišné historické průměry CAPE u jednotlivých zemí. Například dlouhodobý průměr v USA je kolem 16. V dalších zemích - pravděpodobně kvůli odlišnosti výpočetních metod, které kalkulují průměrné zisky jinými způsoby – se průměry rozcházejí.

Shillerovo P/E indexu S&P 500
Shillerovo P/E indexu S&P 500Zdroj: multpl.com

Podle dat z 31. ledna byly akciovými trhy s nejlevnějším CAPE, a tudíž nejlepšími očekávanými zisky během pěti a více let, Rakousko, Řecko, Itálie, Španělsko, Švédsko, Maďarsko, Rusko a Turecko. Wellershoff dále zmiňuje Peru, kde ale není dostatek dat pro spolehlivou podporu této myšlenky.

Pokud by strategie investování podle CAPE fungovala, portfolio složené z těchto trhů by nabídlo během příštích pěti let minimálně 70% výnosy ve stálých cenách. Výnosy by ale ještě závisely na řadě faktorů, jako jsou výhled světové ekonomiky a úrokových sazeb.

Z velkých akciových trhů mají podle analýzy nejhorší výhled Spojené státy. Podle CAPE z konce ledna, které bylo kolem 24, Wellershoff předpovídá americkému trhu výnosy ve stálých cenách jen 9 % během příštích pěti let (celkově, ne ročně!).

Ti, kteří se při tvorbě svých investičních strategiích spoléhají na Shillerovo P/E, varují před riziky amerického trhu v následujících měsících. Valuace amerických akcií se podle nich změnily z výše oceněných přes drahé až na nebezpečně nadhodnocené ke konci loňského roku. Je znepokojivé, že se drobní investoři honí za výkonem minulého roku a houfně se hrnou na trh v době, kdy se trend může začít obracet.

Z analýzy společnosti Wellershoff vyplývá, že ze všech hlavních regionálních světových akciových indexů se jeví jako nejlevnější Evropa. Pro příštích pět let také nabízí nejlepší poměr riziko/výnos.

Pro ty, kteří se nebojí investovat agresivněji, jsou vhodné ETF sledující nejlevnější trhy: iShares MSCI Austria Capped, iShares MSCI Italy Capped, iShares MSCI Spain Capped, iShares MSCI Sweden Index, iShares MSCI Russia Capped, iShares MSCI Turkey a Global X FTSE Greece 20 ETF.

Zdroj: Wellershoff & Partners

reklama
reklama