Šéf strategie ČEZ Cyrani pro Investiční web: Temelín dostavíme

Šéf strategie ČEZ Cyrani pro Investiční web: Temelín dostavíme

| Jan Sochor

Jsem přesvědčen, že Temelín bude dostaven, protože to Česko potřebuje. Otázkou je jen to, kdy přesně k tomu dojde, říká v rozhovoru pro Investiční web člen představenstva a ředitel divize strategie společnosti ČEZ Pavel Cyrani. Podle něj se ceny elektřiny letos pravděpodobně vydají vzhůru.

Co říkáte na vývoj cen elektřiny na burze v Německu a v ČR? Alan Svoboda, váš obchodní ředitel, nedávno prohlásil, že čeká jejich růst. Souhlasíte s ním?

Vzhledem k tomu, že hlavní složky velkoobchodní ceny elektřiny, jako jsou ceny černého uhlí a emisních povolenek, jsou prakticky na minimu, je pravděpodobnější očekávat opětovný růst ceny elektřiny. Resuscitací systému povolenek se navíc nyní aktivně zabývá i Evropská komise. Proti těmto trendům působí nová kapacita obnovitelných zdrojů, ale její přírůstek také zpomaluje. Vývoj ceny elektřiny tedy bude záviset nejen na hospodářském oživení, ale hlavně na podobě cílů Evropské unie pro rok 2030 a na jednotlivých politikách národních států, které je budou naplňovat.

S jakým růstem ceny elektřiny počítáte?

Když dovolíte, zdržím se komentování našich obchodních předpokladů. Na trhu panuje taková nejistota, že stejně musíme pracovat s různými scénáři.

Trh s emisními povolenkami je stále v krizi. Budou současné kroky EU stačit k jeho zotavení? Může letos díky povolenkám růst cena elektřiny?

Byl schválen takzvaný backloading (odložení vydání části povolenek - pozn. red.), což je určitě dobrá zpráva, ale přišel minimálně o rok později, než měl. Řeší navíc pouze malou část problému. Povolenky totiž z trhu neodstraňuje, pouze přesouvá jejich vydání do oběhu do posledních let obchodování v současném období. K nápravě masivního přebytku způsobeného jednak recesí průmyslu před několika lety, a jednak enormním rozvojem silně dotovaných obnovitelných zdrojů, je tudíž nezbytná hlubší systémová reforma trhu s povolenkami. Ve svých cílech pro klima a energetiku s ní Evropská komise počítá, ale mohla by být ještě pružnější a rychlejší. Zatím se počítá s tím, že nový systém bude fungovat až po roce 2020, takže růst ceny povolenek do té doby by byl založen pouze na víře, že systém nakonec bude funkční.

Dostavba Temelína je jen otázkou času

Jaké šance dáváte dostavbě Temelína? Současná vláda odmítá garantovat výkupní cenu elektřiny. Může být s tímto přístupem rozhodnuto o dostavbě Temelína ještě za této vlády?

Osobně dávám dostavbě Temelína velké šance. Česká energetika nemůže do budoucna výrazněji spoléhat na uhlí, které postupně dojde. I v případě prolomení limitů nebude možné pokrýt předpokládaný budoucí deficit ČR. Část energie ušetříme díky programu úspor, část energie bude jistě pocházet z obnovitelných zdrojů, ale i s ohledem na geografickou polohu ČR a přírodní podmínky to nebude na potřeby ČR stačit. V jádru tak vidíme přirozenou volbu, jak u nás zajistit dlouhodobě stabilní a bezpečné energetické zázemí. Český průmysl má navíc zkušenosti s výrobou pro jaderné elektrárny. Otázkou ovšem zůstává, jak takovou výstavbu finančně i organizačně zabezpečit. V rámci Evropy vidíme řadu modelů, které má smysl prověřit a vyhodnotit.

Kdy by se o dostavbě mělo s konečnou platností rozhodnout? Platí termín přelom let 2014 a 2015, nebo teď není nic jisté?

Evropa prochází v oblasti energetiky obdobím velkých nejistot. Na konci března bude Evropská rada rozhodovat o nových cílech evropské energetiky. Uvidíme, jaký dopad to bude mít i na naši politiku.

Jste ochotni o garantované výkupní ceně diskutovat a spokojit se případně s menší garantovanou cenou než je 80 až 100 EUR/MWh, o kterých se mluvilo?

V tuto chvíli není na stole žádná částka, známe pouze částky ze zahraničí. Současný trh s elektřinou neposkytuje dostatečné signály pro výstavbu nových zdrojů v celé Evropě. Je potřeba investorům zaručit návratnost jejich investice za pomoci podpůrných mechanismů umožňujících výstavbu nových zdrojů. Ty aplikují například Spojené království nebo Turecko, nově i Maďarsko. Cena elektřiny je deformována prudkým nárůstem obnovitelných zdrojů – cena elektřiny pro spotřebitele roste, i když se finanční situace energetických firem dramaticky zhoršuje.

Takzvaný contract for difference (rozdíl mezi předem nastaveným tarifem a tržní cenou elektřiny - pozn. red.) představuje férový model financování takto rozsáhlé stavby jak pro stát, tak pro občany i investora. Je ale potřeba zdůraznit jednu podstatnou věc. Nebavíme se o garancích pro jádro, garance potřebují nyní všechny typy elektráren. A zákazník, bohužel, již nyní platí zmíněnou cenu - za naprostou většinu elektřiny, která je z klasických zdrojů, zaplatí asi polovinu, za zbylých pár procent elektřiny, které jsou z obnovitelných zdrojů, zaplatí druhou polovinu. Nemá to logiku.

  • 1
  • 2
reklama
reklama