Petr Koblic: Bouře na mladých trzích Česko nezasáhnou, i když nás mnozí stále házejí do jednoho pytle s problematickými ekonomikami

Petr Koblic: Bouře na mladých trzích Česko nezasáhnou, i když nás mnozí stále házejí do jednoho pytle s problematickými ekonomikami

| Roman Chlupatý

Mnohé globální banky stále Česko řadí za železnou oponu. Zatímco rakouské akcie obchodují společně s německými, české papíry pro ně často analyzují a obchodují lidé, kteří zároveň sledují Bulharsko, Rusko nebo třeba Egypt. Na to doplácíme, říká generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic. Povýšení Česka mezi vyspělé trhy by podle něj velkým bankám způsobilo interní problémy, a proto o něj asi moc velký zájem nemají, což se částečně podepisuje pod nízké objemy obchodování v Praze.

Na rozvíjejících se trzích, respektive v některých zemích z této skupiny, to bouří. Jak pravděpodobné je, že to rozpohybuje i českou ekonomiku a burzu, jak se obávají někteří experti?

Nejsem si jistý, že je Česká republika stále rozvíjející se trh. To může být chápáno pozitivně i negativně. Nepochybně jsou na světě portfolia, která ji stále mají zařazenu v mladých trzích, loni ale jeden ze tří nejvýznamnějších tvůrců indexů Českou republiku zařadil mezi rozvinuté trhy. Ještě to neudělala MSCI, která je asi nejdůležitější, ale Česká republika je podle mě minimálně na pomezí. Proto si nejsem jistý, že bude mít bouře někde na asijských mladých trzích na Česko takový dopad, jaký měla asijská krize před sedmnácti lety.

Co nás podle vás stále řadí mezi rozvíjející se trhy, a co už mezi ty vyspělé?

Myslím si, že jsme v zásadě rozvinutý trh. Tou hlavní výtkou, když se podíváme na MSCI – pokud jsem dobře pochopil jejich metodologii –, je velikost a likvidita. To je trochu jako slepice a vejce. Nejsem si jistý, zda lze vybudovat velikost a likviditu při takto malé ekonomice bez toho, aby byla země zařazena mezi rozvinuté trhy. Mezi vyspělé nebylo zařazeno mnohem větší a likvidnější Polsko, což je podle HDP třikrát větší ekonomika než ta naše. Podle mě tedy v celé věci hraje roli určitá setrvačnost v rozhodování. Být na jejich místě, byl bych rozhodnější.

Jak pravděpodobné tedy je, že se v dohledné době dočkáme povýšení na vyspělý trh i od zmíněné MSCI?

Nepodceňoval bych jeden faktor, a sice ten, že velké banky v Londýně a New Yorku přemýšlejí stejně jako v 90. letech. Tam je analytik nebo obchodník, který pokrývá Rakousko, asistentem asistenta analytika sledujícího německý trh. A analytik, který pokrývá Polsko a Českou republiku, pokrývá i Bulharsko, ba často celou časovou zónu, tedy i Jihoafrickou republiku, Egypt, Pobaltí, nebo dokonce Rusko. Tyto banky stále cítí železnou oponu, dívají se na regiony optikou roku 1992. Sice už tu máme kapitalismus, ve všech zemích střední a východní Evropy existuje kapitálový trh, ale stále jsme pro ně těmi satelity Ruska, takže naše trhy sleduje ten samý člověk, kterého zajímají akcie v Moskvě a ruský HDP.

Jak tento zastaralý pohled nejvýznamnějších hráčů na Česko a celý region změnit?

Bude velice těžké to zlomit. Je to o vnitřním uspořádání největších bank na světě. Dovedu si představit, že ani nemají zájem na tom, aby MSCI a ostatní tvůrci indexů Českou republiku či středoevropské země jako celek přeřadili mezi rozvinuté trhy, protože by jim to způsobilo interní problémy.

Vycházejme tedy z toho, že někteří tvůrci trhu budou Česko nadále brát jako mladou ekonomiku. Jak na tom podle vás bude pražská burza na konci roku 2014?

Doufám, že objemově výše než loni. Je tu problematická situace s jedním z největších a nejtradičnějších emitentů. No, problematická, je to normální situace, která nastat mohla a nastala. Došlo k majoritnímu nákupu české Telefóniky, po kterém budou zřejmě následovat důležitá rozhodnutí nového vlastníka. Jeden z možných scénářů je ten, že firma z burzy odejde, z čehož bychom sice nebyli nadšení, ale jsme realisté. Už jednou probíhal odkup někdejšího Českého Telecomu, ale neodkoupilo se tehdy tolik, aby tento papír zmizel z trhu. Podle mě ale burza nebude mít podruhé takové štěstí, s tím se prostě budeme muset smířit.

Na druhou stranu se však objevily signály, že se Praha dočká některých menších emisí. Platí to stále?

Doufám, že se některé menší emise firem, s nimiž se nyní bavíme a které již něco veřejně oznámily, zrealizují. Zároveň doufám, že pro ně naši členové najdou dostatek investorů; že emitenti nebudou příliš chamtiví a nevyšponují ceny tak vysoko, že by to investory odradilo. Vždy, když se připravuje emise, je potřeba najít rovnováhu mezi snahou prodat co nejdráže a schopností myslet na další navýšení kapitálu a spokojenost investorů.

Vracím se k původní otázce – sečteno a podtrženo, kde bude pražská burza na konci roku 2014?

Snad nebude dále ztrácet na významu. Ve skupině CEECEG budeme pokračovat ve vzájemném přibližování všech čtyř burz. Zda v rámci toho bude něco viditelné a citelné ještě letos, nebo až napřesrok, nyní nedokáži říci. Co se týče pražské skupiny, těžištěm naší práce, výnosů a aktivit je momentálně vypořádání a centrální depozitář, který je pro českou ekonomiku i optikou střední Evropy v zásadě mnohem významnějším subjektem než samotná burza.

reklama
reklama