Jak si v lednu vedly podílové fondy zaměřené na akcie? Ty nejlepší najdete v tomto hodnocení

| redakce

V lednovém Rankingu od společnosti Analizy Online obdrželo krátkodobý ranking 519 investičních fondů. Více než 90 % z nich je na trhu dostatečně dlouho na to, aby jim mohl být udělen ranking dlouhodobý (za 36 měsíců). Nejlepší hodnocení 5a v obou investičních horizontech obdrželo 46 fondů, z nichž 11 bylo ohodnoceno tímto stupněm v lednu poprvé.

Jedním z těchto fondů je Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD), jehož aktiva mají hodnotu 4,7 miliardy USD. Tvoří je především vysoce úročené (high yield) dluhopisy, které se vyznačují většími výnosy, ale zároveň vyšším investičním rizikem. V portfoliu fondu se nacházejí cenné papíry emitované subjekty z USA a jiných světových regionů. Českým investorům tento fond v průběhu posledních 12 měsíců přinesl zisk 14,2 %, což je o 2 procentní body více než průměr skupiny, do níž fond spadá.

Ranking fondu Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)

Mezi fondy s nejlepším hodnocením 5a v obou horizontech se v lednu dostal i HSBC GIF - Euro High Yield Bond A (Acc) (EUR). Aktiva fondu také tvoří vysoce úročené dluhopisy, ale denominované v eurech. V portfoliu se nacházejí cenné papíry emitované společnostmi jako Conti Gummi, Lafarge nebo Rabobank. Tento fond se vrátil do skupiny nejlépe hodnocených produktů po několikaměsíční přestávce.

Ranking fondu HSBC GIF - Euro High Yield Bond A (Acc) (EUR)

Ranking Analizy Online je nástroj, který pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení v rámci dané skupiny fondů. Hlavním ukazatelem pro určení rankingu fondu je "information ratio", které vyjadřuje poměr výkonnosti fondu vůči existujícímu riziku. Fondy dosahující vyšších hodnot tohoto ukazatele, tedy vyšší výkonnosti s ohledem na riziko spojené s investicí do tohoto fondu, mají hodnocení 5a nebo 4a, fondy s horším poměrem výnosu k riziku mají hodnocení 2a nebo 1a. Hodnocení 3a je neutrální. Ranking je udělován každý měsíc ve dvou kategoriích (na základě dat za dva investiční horizonty) – 12 a 36 měsíců. Z pohledu investora jsou zajímavější fondy, které mají vysoké hodnocení v obou horizontech.

Ale teď už k akciím. Jaký ranking získaly v lednu fondy zaměřené na akcie a jak se jim daří v horizontu až 36 měsíců?

Lednový ranking akciových fondů 1
Lednový ranking akciových fondů 2
  • 1
  • 2
reklama
reklama