Akcie jsou mnohem méně rizikové, než si myslíte

Akcie jsou mnohem méně rizikové, než si myslíte

| redakce

Drobní individuální investoři se obvykle snaží rizikovost svého investičního portfolia snížit tím, že do něj kromě akcií zařazují i větší množství takzvaných "bezpečných přístavů", především dluhopisů. Ve skutečnosti ale mohou menší riziko zajistit naopak masivní nákupy akcií a jejich dlouhodobé držení.

Již několik let investoři ze všech stran slyší, že je strategie "kup a drž" dávno mrtvá a že budoucnost má jen aktivní denní obchodování. David Blanchett ze společnosti Morningstar Investment Management, Michael Finke z Texas Tech University a Wade Pfau z American College však ve své nové studii tvrdí, že dlouhodobé investování do akcií je i v současnosti jednou z nejspolehlivějších a nejúspěšnějších strategií.

Časová diverzifikace

Začínající investoři se často domnívají, že je dlouhodobé pasivní investování do akcií nevýhodné, protože jejich portfolio během několika let či desetiletí, po které je aktivně nespravují, projde nespočtem tržních turbulencí, které z obchodního účtu mohou ukousnout velkou část peněz. Podle Blanchetta, Finkeho a Pfaua však zapomínají na jednu ze základních investičních pouček, která říká, že akcie dlouhodobě vždy zdražují.

Průměrné roční zisky z držení hotovosti, dluhopisů a akcií
Průměrné roční zisky z držení hotovosti, dluhopisů a akcií

"Mohlo by se zdát, že v horizontu dvaceti let bude nejlepší výkonnost předvádět portfolio s vyváženým mixem hotovosti, komodit, dluhopisů a akcií," říká Blanchett. "Ve skutečnosti je ale v tomto případě podle historických dat nejlepší volbou investiční portfolio s převažujícím podílem akcií." Za posledních 113 let totiž investice do akcií na dvaceti světových trzích přinesly v průměru více než 4% zisky, zatímco díky dluhopisům lidé ve stejném období na totožných trzích vydělali pouze necelé procento.

Blanchett nicméně upozorňuje, že je i při dlouhodobém pasivním investování potřeba dodržovat jistá pravidla. "V žádném případě nelze doporučit, aby investoři vložili peníze do jednoho nebo dvou titulů," říká. "Dlouhodobé investování dává smysl pouze tehdy, pokud do svého portfolia zařadíte diverzifikované koše akcií nebo celé indexové fondy."

Ačkoli ve své společné studii Optimal Portfolios for the Long Run všichni tři muži potvrzují, že by dlouhodobé investování do akcií mělo být základním stavebním kamenem každého portfolia, neměli by podle nich investoři zapomínat ani na takzvanou časovou diverzifikaci. "Rizikovost investice by se vždy měla odvíjet od zvoleného investičního horizontu. Čím déle hodláte pozici držet, tím agresivnější by měla být," vysvětluje Blanchett.

"Ti, kdo své peníze hodlají investovat na dvacet nebo třicet let, by si měli uvědomit, že akcie jsou pro ně ze všech dostupných aktiv v poměru výše potenciálních zisků a rizikovosti nejlepší možnou volbou," pokračuje.

Přesto by ale podle Blanchetta ani dlouhodobí investoři neměli méně riziková aktiva zcela zatracovat. "Zapomínat například na dluhopisy by bylo velkou chybou. Již při jejich nákupu je nicméně vždy nutné počítat s tím, že se jedná o krátkodobé spekulace, které je potřeba z investičního portfolia při náhlé změně trendu na rozdíl od akcií okamžitě vyřadit," dodává na závěr.

Zdroj: MarketWatch

reklama
reklama