Neotřelá komoditní raketa: Cenu uranu čeká rychlý růst

| redakce

Rok 2014 by se mohl stát rokem uranu, alespoň co se růstu ceny týče. Důvody pro zdražení uranu jsou silnější, než byly kdy dříve. Ve výstavbě nebo v plánu je více jaderných reaktorů než před havárií ve Fukušimě.

Nová poptávka

Že cena uranu v nejbližší budoucnosti poroste, nenaznačuje jen množství reaktorů, které se staví, ale především počet reaktorů, jež budou brzy zapojeny do sítě. Čína má 28 reaktorů ve výstavbě a 5 z nich bude letos připojeno. Japonci chtějí zprovoznit 17 reaktorů, analytici přitom odhadují, že 6 až 8 jich dostane povolení opět začít fungovat už v roce 2014. Čína a Japonsko tak na trhu s uranem významně zvýší poptávku.

Cena uranu v USD za libru
Cena uranu v USD za libru

Spojené státy jsou mnohem závislejší na zahraničních dodávkách uranu než na dodávkách ropy. Roční spotřeba uranu v USA překračuje 23 tisíc tun, produkce je přitom nižší než 2 300 tun ročně. V roce 1993 se USA dohodly s Ruskem na nákupu 500 tun vysoce obohaceného uranu (to odpovídá více než 150 tisícům tun přírodního uranu). Dodávky tohoto uranu, který pocházel z likvidovaných jaderných zbraní, však podle smlouvy skončily v loňském roce.

V roce 2011 sice podepsaly USA s Ruskem novou smlouvu, ale podle ní budou dodávky jen poloviční. Nepůjde navíc o uran z jaderných zbraní, podle dohody musí pocházet z jiných zdrojů než z ruských dolů. Fakticky tedy jde jen o dohodu o obohacování. USA tak budou mít problém s tím, odkud uran získávat. Tato další poptávka bude tlačit jeho cenu vzhůru.

Nedostatek nabídky

V prospěch růstu ceny uranu mluví i nabídková strana. Kvůli nízké ceně uranu bylo mnoho těžebních projektů odloženo nebo úplně zrušeno. Cena spadla po havárii ve Fukušimě, když se začaly zavírat jaderné zdroje. Najednou byl uranu nadbytek.

Nákladová křivka pro těžbu uranu v USD za libru
Nákladová křivka pro těžbu uranu v USD za libruZdroj: World Nuclear Association

Průměrné náklady na těžbu jedné libry uranu se pohybují kolem 40 USD. Současná cena komodity je 35 USD za libru, tedy pod náklady. Podle JPMorgan Chase se musí nejprve cena vrátit mezi 75 a 80 USD za libru, aby se ve velké míře rozjely nové těžební projekty. Poptávka navíc už delší dobu převyšuje těžbu.

Světová produkce uranu a poptávka po uranu
Světová produkce uranu a poptávka po uranuZdroj: World Nuclear Association

Za normální situace nakupují energetické firmy uran na 3 až 5 let dopředu. To se po Fukušimě změnilo. V roce 2013 byla většina uranu nakupována na spotovém trhu, protože ho kvůli uzavřeným jaderným elektrárnám bylo dost.

Nyní již ovšem energetické firmy předpokládají, že se jim v roce 2014 nebude dostávat 7,2 milionu liber uranu. V dalších letech bude situace ještě horší. Tvrzení, že je zabezpečení dodávek uranu dostatečné, je iluze. Až se energetiky vrátí ke starému systému objednávek na více let dopředu, zjistí, že jsou při současných cenách těžební kapacity nedostatečné na uspokojení poptávky. Cena uranu tak zamíří vzhůru.

Zdroj: Rockstone Research

reklama
reklama