Americká nezaměstnanost: O co se v pátek hraje?

| redakce

Čísla z amerického trhu práce završí týden plný důležitých makrodat a indikátorů. Vedle míry nezaměstnanosti budou nejvíce sledované počty nových pracovních míst.

Nových míst mimo zemědělství se čeká za leden zhruba 180 tisíc. Analytici mluví o vlivu počasí, v prosinci počet pracovních míst nenaplnil odhady o 100 tisíc a dosáhl pouze 74 tisíc. Příjemná pro trh bude jakákoli případná revize této statistiky vzhůru.

USA - počty nových pracovních míst mimo zemědělství
USA - počty nových pracovních míst mimo zemědělství

Hraje se o hodně - o důvěru v oživení americké ekonomiky, o podporu Fedu, o víru akciového trhu, že Ameriku čekají světlé zítřky. Na přelomu roku tomu věřili téměř všichni, poslední týdny ale názor mnohých minimálně zpochybnily.

Fed omezuje nákupy dluhopisů, z 85 miliard měsíčně je po dvou zasedáních FOMC "jen" 65 miliard USD. Sleduje přitom americkou ekonomiku jako celek, především pak inflaci (ta je stále jasně pod 2% cílem) a míru nezaměstnanosti. Ta se v prosinci zastavila na 6,7 %. Tento údaj je ale výsledkem jedné velké statistické hry - součástí pracovní síly je stále méně lidí.

Tomuto tématu se věnoval nedávno v krátké analýze Ľuboš Mokráš z České spořitelny:

Nyní se podíváme na to, jak klesající míra participace ovlivňuje míru nezaměstnanosti. Pokles míry participace především přímo ovlivňuje pracovní sílu, tedy jmenovatele zlomku, kterým se počítá míra nezaměstnanosti. Pokud bychom brali počet nezaměstnaných jako konstantu, znamenalo by to, že pokles míry participace míru nezaměstnanosti zvyšuje. Opačný extrém představuje situace, kdy počet nezaměstnaných klesá o počet lidí opouštějících pracovní sílu (čitatel a jmenovatel se mění o stejné číslo). V tomto případě by míra nezaměstnanosti naopak klesala. Realita je samozřejmě někde mezi těmito extrémy.

Pro ilustraci uvádíme graf ukazující to, jak by vypadal vývoj míry nezaměstnanosti v případě, že by míra participace zůstala konstantní a všichni, kdo reálně odešli z pracovní síly, by byli vedeni jako nezaměstnaní. Tato hypotetická míra nezaměstnanosti je počítána jako hypotetický počet nezaměstnaných lomeno hypotetickou pracovní silou, kde hypotetický počet nezaměstnaných je počítán jako součet skutečného aktuálního počtu nezaměstnaných a rozdílu mezi hypotetickou pracovní silou (konstantní míra participace krát součet pracovní síly a lidí mimo pracovní sílu) a skutečnou pracovní silou (což dá počet lidí, o které je méně v pracovní síle o a o které by bylo hypoteticky více mezi nezaměstnanými). Při pohledu na tento graf je potřeba brát v úvahu, co už bylo napsáno dříve - většina lidí, kteří odešlo mimo pracovní sílu, tak učinila kvůli věku.

USA - míra nezaměstnanosti (oficiální a při zachování stejné participace na pracovní síle)
USA - míra nezaměstnanosti (oficiální a při zachování stejné participace na pracovní síle)

Vedle části poklesu míry participace související s horší dostupností pracovních míst snižuje míru nezaměstnanosti vytváření pracovních míst. To je ovšem zčásti uspokojováno také nově příchozími do pracovní síly. Změna počtu pracovních míst je tak dána nově příchozími (dovršili 16 let) a odcházejícími do důchodu (mění počet lidí v pracovní síle), změnou počtu rezignovaných a částečně zapojených a těch, kteří se vzdělávají (tyto kategorie také mění počet lidí v pracovní síle), a konečně změnou počtu nezaměstnaných (neovlivňuje počet lidí v pracovní síle).

To, že míra nezaměstnanosti klesá rychleji, než by odpovídalo počtu vytvářených pracovních míst, je dominantně dáno odchody mimo pracovní sílu kvůli věku (tedy odchody do důchodu) na jedné straně, a relativně nižším počtem lidí vstupujících do pracovní síly na straně druhé, tedy demografickými faktory.

Kompletní analýzu amerického trhu práce s důrazem na participaci na pracovní síle si můžete stáhnout ZDE.

reklama
reklama