Investování a ekonomika: Vítejte v makrosvětě

Investování a ekonomika: Vítejte v makrosvětě

| redakce

Důležitost ekonomů, kteří sledují makroekonomické trendy, v následujících dekádách poroste. Nastává doba "nové makorekonomie". V budoucnu uspějí ti, kdo budou nejlépe chápat změny ve světové ekonomice.

Ekonomové nebudou mít v rámci tohoto nového trendu jinou volbu než obhajovat makroekonomii. Pokud se s ní nesžijí, budou mít v novém prostředí velkou konkurenční nevýhodu. Důkazy růstu zájmu o makrofinance jsou vidět všude - ať už je to dění na Ukrajině, v Evropě, na rozvíjejících se trzích, kroky Fedu, nebo globání makodata.

Kdysi lokální je globální

To jsou příběhy, které hýbou se světovými trhy. Koneckonců již dlouho nežijeme jen v lokálních ekonomikách. Index S&P 500 už není jen americký, je to makroindex. Růst úvěrů v Číně není rizikem jen pro tuto zemi. A tak dále. Pochopení dějů v domácí ekonomice vám již nenabídne kompletní obrázek. A to neplatí jen pro akciové trhy. Komodity, futures či dluhopisy jsou ve své podstatě všechny globální. Celosvětový pohled je tedy mnohem důležitější, než byl kdy dříve.

Nejsilnějším makrotrendem ve financích je zřejmě posun k využívání ETF (burzovně obchodovaných fondů) a strategií zaměřených na alokaci aktiv. Tyto strategie samy sebe prezentují tak, aby to vypadalo, že nejsou závislé na makrotrendech a nepotřebují pracovat s makroekonomickým výhledem. To je ale nesmysl.

Každý indexový fond, který sází pouze na růst cen podkladových aktiv a indexů, je založen na specifickém makroekonomickém výhledu. Lidé na takový výhled slyší a lijí do těchto fondů peníze. Vzniká tak makroinvestování.

Pole, na kterém zatím operují makroekonomové, je jen malou částí celého makroprostředí. Makrofinance stále rostou a jsou stále důležitější. Makro proniklo do praxe a ekonomové se tomu musejí přizpůsobit, aby vyšli vstříc investorům. Kdo se nezmění, zůstane pozadu.

Zdroj: Pragmatic Capitalism

reklama
reklama