Dobré důvody pro prodej akcií a běžné chyby s ním spojené

Dobré důvody pro prodej akcií a běžné chyby s ním spojené

| redakce

Když hodnotoví investoři nakupují akcie, kladou velký důraz na investiční rozhodnutí. Když je ale prodávají, často chybují.

Tři důvody pro prodej akcie:

1. Bezpečná rezerva se vytratila

Základem hodnotového investování je vyhledávat investice, které jsou oceněny bezpečně pod vnitřní hodnotou (mají takzvanou margin of safety). S nimi má investor velkou šanci na zisk, protože pravděpodobnost hraje v jeho prospěch. Pokud aktuální tržní cena bezpečnou marži neumožňuje, akcie nemá v portfoliu co dělat.

2. Pravidlo 5 %

Pozice v akciích jedné společnosti by svou celkovou hodnotou neměla přesáhnout 5 % portfolia. Specifickému riziku jednotlivých firem se lze vyhnout diverzifikací. Když nechá investor jednotlivé pozice neproporcionálně narůst, bere na sebe zbytečná rizika, za něž nemusí být kompenzován odpovídajícím výnosem.

3. Změna ve fundamentech

Někdy se fundamenty po koupi akcie změní. Pokud vedou změny při aktuální tržní ceně k eliminaci "bezpečné marže", je na čase prodat. Totéž platí v případě, že fundamentální změny dělají lepší hodnotové sázky z jiných akcií.

Dvě základní chyby hodnotových investorů:

1. Averze ke ztrátám

Prodej prodělávající akcie je pro většinu investorů obtížný kvůli averzi ke ztrátám, která je lidem vlastní. Studie dokazují, že se lidé trápí kvůli negativním důsledkům ztrát dvakrát více, než si jsou schopni užívat stejně velkých zisků.

Investoři bývají krátkozrací a kvůli averzi ke ztrátám dělají špatná investiční rozhodnutí. Obvykle čekají, že se ztráty nahradí. Akcie pak drží, přestože jim intuice napovídá prodat.

2. Prodej akcie z důvodu poklesu ceny

Měl by investor prodat akcii poté, co její hodnota klesne pod cenu počáteční investice? Mnozí využívají stop-lossů, protože neustojí propady. To ale není krédo hodnotového investora!

Po provedené analýze a ocenění firmy by cena, kterou investor zaplatil za akcii, neměla ovlivňovat jeho další nákupní nebo prodejní rozhodnutí. Roli hraje rozdíl mezi vnitřní (férovou) hodnotou a aktuální cenou.

Pokud cena akcie padá kvůli určité fundamentální změně, je správné přehodnotit, zda investice nadále představuje při aktuální ceně hodnotovou volbu. Pokud ne, je na čase prodat. Naproti tomu, když se nic fundamentálně nemění, je vhodné raději přikoupit než prodávat.

Prodej akcie a rebalancování portfolia

Pokud se fundamentální hodnota aktiva nezměnila, hodnotoví investoři zvyšují alokaci atraktivně ohodnocených aktiv na úkor těch "dražších". Pro hodnotové investory je rebalancování skvělým nástrojem řízení rizika ve srovnání s prodejem akcií pouze kvůli poklesu ceny.

Nákup a prodej akcie

Na prodej a nákup akcie je dobré být psychicky připraven, stejně jako v případě spotřebitelských nákupů. Čím níže je zboží oceněno pod reálnou hodnotou, tím lákavější je jeho nákup. O investování se vyplatí uvažovat stejně.

Zdroj: Arbor Asset Allocation Model Portfolio Blog

reklama
reklama