Analytik: Ceny plynu zvýší jen hlubší konflikt na Ukrajině. Evropa na sankce uvalené na Rusko nemá ekonomickou sílu

| Jan Sochor

Konflikt na Ukrajině se podle energetického analytika z J&T Michala Šnobra na cenách plynu v ČR zatím neprojeví. Vážnější konflikt by však mohl ceny energií výrazně zasáhnout.

Může nějak současná krize na Ukrajině ovlivnit ceny českých energetických akcií?

Michal Šnobr
Michal Šnobr

Ruská a ukrajinská elektroenergetika fakticky není propojená s Evropou a české energetiky žádná významná aktiva v tomto regionu nevlastní. Z tohoto pohledu tedy nikoli. Přímý vliv na tyto akcie by mohla mít pouze celková destabilizace, vážnější konflikt, což by ale zřejmě ovlivnilo akcie bez ohledu na sektor. Případné vyšší ceny plynu českou výrobu elektřiny také neohrozí - v ČR není žádná funkční paroplynová elektrárna závislá na dodávkách ruského plynu. Počerady jsou sice nové, ale jejich provoz je nepotřebný a nerentabilní.

Pokud by Rusko zavřelo kohoutky s plynem, může se to projevit v cenách elektřiny, protože se ni přeorientují spotřebitelé?

Nemyslím si to. Přechod z plynu na elektřinu není pro většinu spotřebitelů triviální záležitostí. Jsou s ním spojeny nemalé investice. Navíc pro něj není důvod. ČR - na rozdíl od některých států východní Evropy - už v současnosti má k dodávkám plynu přes Ukrajinu alternativní zdroj zásobování plynem, a sice napojení na Nord Stream. Dlouhodobý problém s dodávkami plynu není v zájmu nikoho, tedy ani evropských zákazníků, ani Ruska.

Jak velký problém by tedy byl, kdyby plyn a ropa přestaly proudit přes Ukrajinu?

Vznikl by problém pro země jako Slovensko, ale také pro některé země v jihovýchodní Evropě. ČR má již zmíněnou možnost diverzifikace dodávek.

Jaké je podle vás největší energetické nebezpečí plynoucí z ukrajinské krize?

Vznik nějakého vážného vojenského konfliktu. Na obecné úrovni totiž Evropa jako zákazník Ruska na trhu s plynem a ropou a významné odbytiště pro některé produkty tahá ve sporu za kratší konec. Na ekonomické sankce nemá sílu.

Čekáte zvýšení ceny plynu v ČR?

Ne, pokud nevznikne vážnější konflikt.

Co by se stalo, kdyby Rusové v případě vyhrocení konfliktu úplně odstřihli Evropu od své ropy a plynu? Mohli by si to vůbec dovolit?

Vznikl by velký problém. Zájem na tom nemá ani jedna strana. Rusko by v Evropě ztratilo kredit.

Máme nějaké alternativy, kterými ruský plyn a ropu nahradit?

Částečně a v kratším horizontu ano. U plynu je tu propojení na Nord Stream (německý OPAL a česká Gazela). Ropa může proudit přes TAL z italského přístavu Terst. Nutnost okamžitého a úplného nahrazení dodávek ruského plynu a ropy však považuji za málo pravděpodobnou.

reklama
reklama