Finanční poradci mají na starosti mnohem více než jen peníze klientů. Nyní by je měli varovat před optimismem davu

| redakce

Vraťme se do let 2008 a 2009. Kdybyste tehdy někomu tvrdili, že se americké burzy během pěti let vrátí na vrchol a index S&P 500 o dvacet procent posune své historické maximum, většina lidí by si klepala na čelo. Přesto se tak stalo. Podle finanční poradkyně Marthy Kingové ze společnosti Vanguard se nyní nacházíme v opačné situaci.

Události, které následovaly po pádu investiční banky Lehman Brothers, podle Kingové před pěti lety způsobily, že investoři radikálním způsobem rebalancovali svá portfolia. Zbavili se většiny akcií a volné prostředky přesunuli do bezpečnějších aktiv, zejména do krátkodobých dluhopisů. Poslední dva až tři roky jsou již nicméně opět plně v režii akcií. Na začátku roku 2009 byly v průměrném investičním portfoliu akcie zastoupeny pouze 38 %, na konci loňského roku jim již investoři věnovali nadpoloviční většinu prostoru.

"Burzy se nacházejí v silném býčím trendu a investoři na to, co se událo v letech 2008 a 2009, rychle zapomněli," říká Kingová. "A to přesto, že se na trzích stále častěji objevují varování, že se americké akcie nacházejí na maximech, a korekce jejich cen je na spadnutí," dodává.

Alokace investičních prostředků podle typu aktiva (data k 31. prosinci 2013)
Alokace investičních prostředků podle typu aktiva (data k 31. prosinci 2013)

V prvních dvou měsících letošního roku index S&P 500 přešlapoval na místě, od začátku ledna do konce února přidal pouze 0,6 %. O mnoho lépe na tom nejsou ani jiné benchmarky. Podle Kingové je však přesně toto okamžik, kdy musejí finanční poradci ukázat, v čem spočívá jejich role a proč by s nimi jejich klienti měli aktivně spolupracovat.

"Investoři mají v růstových fázích trhů tendenci opomíjet rizika a všímat si jen pozitivních zpráv, které hovoří o dalším růstu cen. S vidinou snadného zisku podléhají davovému chování a i ve chvíli, kdy se na trhu objeví varovné signály, bez přemýšlení pokračují v masivních nákupech," vysvětluje.

Zkušený finanční poradce proto podle Kingové dobře ví, že spolupráce s klientem není ani zdaleka jen o rozhodování, do jakého instrumentu nebo segmentu by měl investovat. "Důležité je, aby kromě peněz svého klienta věnoval pozornost také jeho chování. Za každé situace musí například dokázat mírnit jeho emoce – uklidnit jej v okamžiku, kdy trhy neřízeně padají, a znejistit ve chvíli, kdy prudce rostou," říká. "Nyní jsme podle mého názoru vstoupili do fáze, kdy bude potřeba pomalu začít mírnit přehnané nadšení."

Zdroj: Vanguard

reklama
reklama