Ekonomiku rozhýbe vyšší úvěrová emise

| redakce

Jeden z důležitých bodů, kterému se na svých zasedáních pravidelně věnuje ECB, je analýza dynamiky měnové zásoby a úvěrové emise. Oboje má podstatný vliv na tempo růstu evropské ekonomiky i na vývoj inflace, která je stále nižší než cíl ECB.

Jedním z problémů souvisejících s finanční a dluhovou krizí je fragmentace úvěrového trhu v EMU. Tato problematika má také úzkou souvislost s probíhající prověrkou kvality bilancí velkých evropských bank před zavedením bankovní unie. Tyto banky pochopitelně chtějí mít bilance v co nejlepším stavu. Jsou tedy opatrné při úvěrování.

Peněžní zásoba

Začneme nejobecnějším ukazatelem, tedy peněžní zásobou.

EMU - Peněžní agregáty

Z grafu je patrný propad tempa růstu širších peněžních agregátů (M2 a M3) po pádu Lehman Brothers, který byl částečně zmírněn akcemi ECB na dodání likvidity v průběhu dluhové krize. V současnosti opět rychlost růstu M3 klesá a je nyní zřetelně pod hodnotou cílovanou ECB (4,5 %).

Prudké výkyvy úzkého peněžního agregátu M1 (hotovost, vklady na viděnou) souvisí se změnami preference likvidity v průběhu krize a s poklesem sazeb z krátkodobých vkladů na peněžním trhu k nule.

Tempa růstu složek M1
Zdroj: Česká spořitelna

V době nejhorších fází krize sloužila hotovost jako bezpečný přístav a po poklesu depozitní sazby ECB a následném poklesu sazeb peněžního trhu k nule nemělo význam držet hotovost na termínovaných vkladech. Proto v těchto obdobích výrazně narůstalo tempo zvyšování objemu M1.

Úvěrová emise

Jedním z důvodů nízké dynamiky peněžní zásoby je slabá úvěrová emise, která má řadu příčin. Přímé dopady finanční krize na banky a ekonomická nejistota snížily jejich ochotu poskytovat úvěry. Ekonomická nejistota a z ní plynoucí menší ochota riskovat a investovat snížily poptávku po úvěrech. Negativně působí také přísnější regulace finančního sektoru.

Úvěrová emise je přitom pro růst evropské ekonomiky prokazatelně důležitá. Dopad nižší ochoty bank poskytovat úvěry je v EMU citelnější než v USA kvůli vyšší závislosti na bankách. V USA se mnohem více používají ke krytí finančních potřeb emise dluhopisů.

Korporátní dluhopisy jako % z pasiv firem
  • 1
  • 2
reklama
reklama