Ekonomická nerovnost roste na všech frontách

| redakce

Dlouho přehlížené téma nerovnosti příjmů a bohatství se po finanční krizi stává stále důležitějším. Institut pro nové ekonomické myšlení (Institute for New Economic Thinking) proto spustil projekt s názvem The Chartbook of Economic Inequality, v němž se snaží zmapovat nerovnost ve více než 25 zemích za více než 100 let.

"Různí lidé chápou nerovnost různě, takže nastává zmatení pojmů. Chceme tyto pojmy sjednotit. Začali jsme s rozdělením příjmů, kam řadíme vše, co lidé vydělají, příjmy z investic a vládní a další transfery, to vše upravené o daně. V úvahu jsme také brali různé role pracovních příjmů a kapitálových příjmů, abychom mohli sledovat změny v příjmech a bohatství v delším období," píše jeden z autorů projektu Tony Atkinson.

Graf zachycuje:

  • Příjmy lidí z nejvyššího decilu jako procento mediánového příjmu;
  • Giniho koeficient pro domácnosti s průměrným hrubým příjmem (pohybuje se od 0 do 100 %, kde 0 znamená dokonalou rovnost příjmů, kdežto 100 % znamená dokonalou nerovnost, kde jedna osoba má veškerý příjem a ostatní lidé nemají žádný);
  • podíl 1 % nejbohatších domácností na celkovém bohatství;
  • podíl 1 % nejbohatších lidí na celkovém bohatství;
  • podíl 1 % nejbohatších na celkovém hrubém příjmu;
  • procento lidí s nižší příjmem, než je medián;
  • procento lidí, kteří žijí pod hranicí chudoby;
  • podíl 0,1 % nejbohatších na celkovém hrubém příjmu.

Takto vypadá situace v USA:

Ekonomická nerovnováha v USA
Ekonomická nerovnováha v USA

Další země můžete najít na stránkách projektu.

Zdroj: Institute for New Economic Thinking

reklama
reklama