Konsenzus: Nikdo ho nikdy neviděl, ale přesto je dobré se jím při investování řídit

Konsenzus: Nikdo ho nikdy neviděl, ale přesto je dobré se jím při investování řídit

| redakce

Pod magickým označením "konsenzus" se může skrývat leccos. Žádný oficiální dokument s tímto názvem, který by analytické společnosti a banky odevzdávaly regulátorům nebo jiným institucím, totiž neexistuje. Obecně však lze říci, že se jedná o výsledek průzkumu trhu, který zdůvodňuje buď současné, nebo budoucí tržní ocenění veřejně obchodovaných cenných papírů. A přestože není vytváření konsenzů nijak regulováno, jedná se o jeden ze základních investičních indikátorů.

Obchodní strategie kontrariánsky orientovaných investorů se zakládá na předpokladu, že se trh jako celek ne vždy chová zcela racionálně, jelikož je ovlivněn davovým efektem. Ve skutečnosti se ale většina trhu mýlí zřídka.

"Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že je v naprosté většině případů nejlepší splynout s davem a přiznat, že na tržní ocenění konkrétního titulu nemáte vlastní názor, případně že se domníváte, že je jeho aktuální valuace neutrální," říká investiční poradce a majitel investičně-poradenské společnosti Aleph Investments David Merkel. "Snažit se být za každou cenu chytřejší než konsenzus se zkrátka nevyplácí."

Doporučení od skutečných profesionálů

Na tržní konsenzus lze navíc nahlížet i jinak než jen jako na odhady budoucího hospodaření firem a z toho vyplývající cílové ceny a investiční doporučení. Podle Merkela se mohou investoři při hledání inspirace zaměřit například také na pravidelná čtvrtletní hlášení 13-F pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). V těch investiční holdingy a společnosti spravující minimálně 100 milionů USD odhalují, do jakých akcií v posledním kvartále investovaly.

"Tržní konsenzus je sice abstraktní a neobjektivní investiční indikátor, zároveň se ale jedná o ukazatel, který se jen málokdy mýlí," upozorňuje Merkel. "Nemá proto cenu, aby se investoři za každou cenu snažili sobě i svému okolí dokázat, že jsou chytřejší než trh reprezentovaný konsenzuálním očekáváním. I to, že přijmete názor někoho jiného, je svého druhu rozhodnutí a skutečnost, že se stanete součástí tisícihlavého stáda, není v žádném případě něco, za co byste se museli stydět."

Zdroj: alephblog.com

reklama
reklama