Výhled ceny ropy na další měsíce: Geopolitická rizika přehluší pozitivní vývoj ekonomiky spíše krátkodobě

| Ľuboš Mokráš

Nejvýznamnějším geopolitickým faktorem ovlivňujícím cenu ropy je stále velmi komplikovaná situace v severní Africe (Libye, Egypt) a na Blízkém a Středním východě (především Sýrie a Irák). K těmto déle trvajícím problémům se čerstvě přidaly nepokoje ve Venezuele a krize na Ukrajině, která potenciálně ohrožuje dodávky ropy z Ruska. Tato nejistota vede k poměrně vysoké rizikové prémii v ceně ropy.

Ve spotřebě ropy hrálo v posledních měsících významnou roli počasí, především silná zima v USA, která vedla k vyšší spotřebě a poklesu zásob, což cenu ropy částečně podpořilo. Na straně produkce je situace dobrá, úspěšně se rozvíjí těžba ropy a plynu z alternativních zdrojů (Severní Amerika) i výroba energie alternativními technologiemi. Takzvaný ropný vrchol se podle všeho nekoná. Kombinace těchto faktorů vedla v posledních měsících ke kolísání ceny ropy Brent mezi 105 a 112 USD za barel.

Krátkodobý výhled (1 měsíc)

Nepočítáme s trvalejším zásadnějším posunem ceny ropy z pásma, v němž se pohybovala v posledních měsících. Zotavování světové ekonomiky by mělo pomoci držet cenu poblíž aktuálních úrovní, případně (pokud budou přicházet další povzbudivé údaje) může eventuálně podpořit růst ceny.

V regionu Blízkého a Středního východu nečekáme v dohledné době podstatnější uklidnění, takže by se měla nadále držet riziková prémie; možné je i její zvýšení v případě eskalací problémů. Podobné je to i u Venezuely a Ukrajiny s Ruskem. Významnější výpadek dodávek není hlavním scénářem, ale vyloučit jej nelze.

Dalším faktorem ovlivňujícím potenciálně cenu ropy jsou extrémně uvolněné měnové politiky hlavních centrálních bank a s nimi související trvající přebytek likvidity na finančních trzích. Tato likvidita může příležitostně směřovat také do komodit, a tedy i ropy, a může podporovat růstové trendy. Aktuálně tedy převažují rizika směrem k vyšší ceně ropy.

Střednědobý výhled (6 měsíců)

Klíčovým faktorem ovlivňujícím střednědobý vývoj ceny ropy je očekávané tempo růstu světového hospodářství, v rámci něj pak obzvlášť výkonnost rozvíjejících se ekonomik, především Číny. Očekáváme pokračování relativně pomalého růstu ve světě s pouze pozvolným zotavováním. Z toho plyne očekávatelný relativně pomalý růst poptávky po ropě.

Produkce ropy roste především díky alternativním zdrojům v Severní Americe. Riziková prémie k ceně ropy způsobená neklidem v oblasti Středního východu (především Írán, částečně Irák a Sýrie) by měla trvat další měsíce. Podobně jako v měsíčním horizontu i ve střednědobém horizontu je hlavním scénářem kolísání na aktuálních úrovních s vyšším rizikem růstu než poklesu ceny.

Dlouhodobý výhled (nad 6 měsíců)

Z výše uvedeného plyne, že krátkodobý vývoj (horizont měsíců) by měly primárně ovlivňovat geopolitické faktory, cena ropy by měla kolísat podle vývoje situace v problémových oblastech. V delším časovém horizontu (1 až 2 roky) čekáme kolísání ropy poblíž 110 USD za barel. V horizontu nad dva roky by měl opět převládnout pozvolný růst ceny ropy kvůli postupnému růstu nákladů na těžbu (vyčerpávání ložisek s nízkými těžebními náklady) i pokračujícímu růstu spotřeby v rozvíjejících se státech.

Výhled cen ropy a jejích derivátů
reklama
reklama