6 typů komunikace na Twitteru

6 typů komunikace na Twitteru

| redakce

Sociální sítě se za posledních několik let staly běžnou součástí života. Jejich prostřednictvím komunikujeme s přáteli i se zákazníky. Navzdory neustále rostoucí oblibě sociálních médií se ale jedná fenomén, který v mnoha ohledech stále nebyl dostatečně prozkoumán. Výzkum společnosti Pew Research Center se nedávno pokusil rozkrýt alespoň část "tajemství" sociální sítě Twitter.

Nejjednodušší typ komunikace na Twitteru podle Pew Research Center tvoří takzvané polarizované davy (polarized crowds), tedy skupiny uživatelů, které bez vzájemného propojení diskutují o zcela odlišných (mnohdy protikladných) tématech. Mezi vůbec nejčastější témata oddělené komunikace (divided communication) patří v souladu s očekáváním politika.

Twitter - oddělená komunikace
Twitter - oddělená komunikace

Při propojené komunikaci (unified communication) mezi sebou diskutují příslušníci jedné skupiny, přičemž téma je dáno jejich společnými zájmy či profesním zaměřením. Výzkum takovéto skupiny označuje ze sevřené davy (tight crowds) a za jejich charakteristický rys označuje to, že do své struktury neumožňují přístup nikomu z vnějšího prostředí.

Twitter - propojená komunikace
Twitter - propojená komunikace

Pro diskuzi související se značkami různých firem a produktů je typická roztříštěná komunikace (fragmented communication), která se vyznačuje především velmi nízkou konektivitou a vzájemnou participací jednotlivých uživatelů. Zajímavé u tohoto typu komunikace je to, že se jednotky značkových clusterů (brand clusters) shlukují kolem jediné značky, avšak předmětem jejich zájmu jsou jinak nesouvisející témata, která tedy uživatele k interakci napříč těmito clustery nijak nemotivují.

Twitter - roztříštěná komunikace
Twitter - roztříštěná komunikace

Clusterová komunikace (clustered communication) je v mnohém podobná předchozímu typu roztříštěné komunikace. Zásadní rozdíl ovšem spočívá v interakci uživatelů uvnitř jednotlivých komunitních clusterů (community culsters) a mezi těmito clustery navzájem. Participace mezi uživateli je sice stále velmi nízká a jednotlivé clustery tvoří i v tomto případě autonomní jednotky, hranice jednotlivých témat, mezi která patří zejména hlavní světové události, však již nejsou tak ostré.

Twitter - clusterová komunikace
Twitter - clusterová komunikace

V případě zpravodajských agentur a účtů mediálních společností je nejtypičtějším druhem komunikace takzvaná komunikace dostředivá (In-Hub & Spoke). Ta je založena na vysoké loajalitě uživatelů, kteří jednotlivé zprávy agentur pouze retweetují, avšak dále nerozvíjejí. Zpravodajská struktura (broadcast network) je stejně jako roztříštěná komunikace charakteristická prakticky nulovou interakcí mezi jednotlivými uživateli skupiny.

Twitter - dostředivá komunikace
Twitter - dostředivá komunikace

Směr odstředivé komunikace (Out-Hub & Spoke) je opačný než u komunikace dostředivé. Základním stavebním kamenem firemně-uživatelské struktury (support network) je komunikace mezi společností a zákazníkem, přičemž iniciátorem diskuze je vždy klient. Pro společnosti v rámci tohoto druhu komunikace Twitter funguje jako kanál, prostřednictvím kterého je klienti mohou kontaktovat s prosbou o radu či libovolnými připomínkami k nabízeným produktům a službám.

Twitter - odstředivá komunikace
Twitter - odstředivá komunikace

Zdroj: Pew Research Center

reklama
reklama