Hodnotovým akciím se daří lépe než růstovým. Co to říká o ekonomice?

| redakce

Od loňského dubna růstové akcie předháněly výkonem akcie hodnotové. Začátkem března letošního roku ale zřejmě došlo ke změně trendu. Co to znamená?

Hodnotově-růstový cyklus (krátkodobý pohled)
Hodnotově-růstový cyklus (krátkodobý pohled)Zdroj: HORAN Capital Advisors
Hodnotově-růstový cyklus (dlouhodobý pohled)
Hodnotově-růstový cyklus (dlouhodobý pohled)Zdroj: HORAN Capital Advisors

Co to říká o ekonomickém cyklu?

V dokumentu Forecasting Performance Cycles of Value and Growth Stocks in Global Equity Markets David Kovacs z Turner Investment Partners odhalil, že po období snižování krátkodobých úrokových sazeb dochází zpravidla ke zrychlení ekonomické aktivity a firemní expanzi. Hodnotové akcie, v čele s finančními a průmyslovými společnostmi, začínají podávat lepší výkon.

Proč tomu tak je? "Spolu s počínající expanzí světové ekonomiky roste poptávka po základních materiálech, jako jsou kovy, zemní plyn a ostatní energie, a s nimi souvisejících produktech. To vede k růstu cen těchto komodit, potažmo k lepšímu výkonu akcií producentů a zpracovatelů komodit.," vysvětluje Kovacs.

Vztah podle něj platí i opačně. "Reakce monetární politiky na ekonomickou expanzi bývá opožděná. Přichází až ve chvíli, kdy jsou patrné projevy růstu, například inflace. Centrální banky zvyšují úrokové sazby až do té míry, kdy je výnosová křivka plochá, nebo obrácená (to znamená, že se krátkodobé sazby buď rovnají dlouhodobým, nebo jsou dokonce vyšší). Úvěrová aktivita směrem k podnikům se výrazně propadne, zisky finančních společností klesnou a jejich akcie začnou za trhem zaostávat. Ekonomická aktivita zvolní a společnosti, které jsou schopny dosahovat vyššího tempa růstu zisků (růstové akcie), obvykle obnovují mnohaletou periodu lepší výkonnosti ve srovnání s akciemi hodnotovými."

Níže uvedený graf porovnává váhy jednotlivých sektorů v indexech růstových (S&P 500 Growth Index) a hodnotových (S&P 500 Value Index) akcií.

Sektorové váhy
Sektorové váhyZdroj: HORAN Capital Advisors

Poslední dva grafy zobrazují hlavní akciové pozice obou těchto indexů.

S&P 500 Value: TOP 10 konstituentů podle indexové váhy
S&P 500 Value: TOP 10 konstituentů podle indexové váhyZdroj: HORAN Capital Advisors
S&P 500 Growth: TOP 10 konstituentů podle indexové váhy
S&P 500 Growth: TOP 10 konstituentů podle indexové váhyZdroj: HORAN Capital Advisors

Akciový trh má tendenci předpovídat ekonomickou aktivitu. Pro investory zaměřené na hodnotové akcie, které dosud za trhem zaostávaly, by to mohlo znamenat zajímavé investiční příležitosti.

Zdroj: HORAN Capital Advisors

reklama
reklama