Je inflace dobrá pro akcie?

| redakce

Jak pohlížet na inflaci a inflační očekávání v kontextu investiční strategie? Na to se ve své ročence zaměřil tým akciových stratégů z Credit Suisse. Z pozorování různých typů inflace banka vyvodila, že když převládá mírně inflační prostředí, a navíc v důsledku předchozí uvolněné monetární politiky, mají akcie tendenci podávat lepší výkon ve srovnání s dluhopisy. Na začátku je ale klíčové zjistit, jakému druhu inflace ekonomika čelí.

Credit Suisse odhalila silný vztah mezi nízkými reálnými úrokovými mírami a nízkými akciovými výnosy. V prostředí mírné inflace s rostoucími inflačními očekáváními nicméně vidí prostor pro zvýšení akciových valuací. Dalším faktorem je podle banky posun globálního ekonomického cyklu směrem k silnějšímu oživení. To by mohlo vést k obratu směru peněžních toků a rotaci z dluhopisů do akcií.

(Ne)žádoucí inflace

Od roku 2009 naráželo rodící se oživení světové ekonomiky na řadu překážek. Hrozby jako evropská dluhová krize a americký fiskální útes jsou už snad zažehnané, což znamená výhled celosvětově silnějšího a trvalejšího oživení. V kontextu masivního kvantitativního uvolňování předních centrálních bank to ale může vést k obavám, že poroste inflace. To by mohlo mít významný dopad na ceny aktiv.

Růst cen je přínosný, když se dostaví ve formě "poptávkově tažené" inflace. Firmy mají sílu prosadit si vyšší prodejní ceny, které pak rostou rychleji než náklady na vstupy (komodity nebo mzdy). Naopak nežádoucím druhem je inflace tažená náklady. K té dochází, když se firmy musejí vyrovnat s vyššími cenami komodit nebo růstem mzdových nákladů. Důsledkem je tlak na marže, protože společnosti nemají sílu přenést vyšší ceny na spotřebitele.

S inflací je to jako s jídlem. Nesmí jí být ani málo, ani moc

Z historických zkušeností vyplývá, že když se přesouváme od prostředí deflace k mírné inflaci, vede to k růstu ocenění akcií. Když se ovšem mírná inflace přemění na vyšší inflaci, má to na akcie opačný vliv. Z pozorování, které banka provedla na datech zpětně do roku 1871, vyplývá, že se hranice oddělující příznivou a nepříznivou inflaci pro akcie nachází někde mezi 3 až 4 %.

Valuace akcií se nemají tendenci zhoršovat, dokud se inflační očekávání nedostanou nad 4 %
Valuace akcií se nemají tendenci zhoršovat, dokud se inflační očekávání nedostanou nad 4 %

Reálné výnosy a vyšší inflace

Banka rozlišuje dva hlavní scénáře růstu inflace. Hlavním rozdílem je doprovodná reakce dluhopisového trhu.

  1. Pokud vyšší inflace přichází ve formě šoku, a ne jako důsledek finančně-politických opatření (vláda ani centrální banka neprosazují politiku nízkých úroků), následuje zpravidla dramatický růst reálných výnosů dluhopisů. Z historie je patrné, že tento vývoj bývá pro aktiva negativní.

  2. Pokud je vyšší inflace spojena s uvolněnou finanční politikou, vedou rostoucí inflační očekávání k nižším reálným výnosům z dluhopisů a dopad na aktiva je pozitivní.

Jak jsme na tom s "žádoucí" inflací dnes?

Nejlepším ukazatelem inflačního tlaku je mzdový růst (nebo přesněji vývoj jednotkových pracovních nákladů), protože zhruba dvě třetiny korporátních nákladů plynou z pracovního trhu. Vyšší mzdy jsou spojeny se zlepšením spotřebitelských příjmů, což firmám umožňuje částečně přenést vyšší náklady na zákazníky.

Současný vývoj v USA inflačním tlakům založeným na mzdovém růstu příliš nenasvědčuje - míry růstu mzdových nákladů a korporátních zisků jsou poblíž historických minim. Podle odhadů je zapotřebí silnější oživení a minimálně 3,5% růst HDP po dobu delší než rok, než začnou mzdy opět růst.

Růst v mzdovém komponentu Indexu mzdových nákladů je poblíž 30letého minima
Růst v mzdovém komponentu Indexu mzdových nákladů je poblíž 30letého minima
...podobně jako průměrný hodinový růst zisků v soukromém sektoru mimo zemědělství
...podobně jako průměrný hodinový růst zisků v soukromém sektoru mimo zemědělství

Silné zůstávají také vnější dezinflační tlaky. Patří mezi ně:

  • zlepšení v průmyslové automatizaci (míra robotizace je na rozvíjejících se trzích jen na 5 % průměru rozvinutých trhů);
  • rozmach internetu (dopadá na marže maloobchodníků);
  • menší omezení nabídky na komoditních trzích.
reklama
reklama