Nejbohatší ještě nikdy nebyli o tolik bohatší než běžní smrtelníci

| redakce

Hlavním heslem hnutí Occupy Wall Street bylo, že nejbohatší procento Američanů bohatne stále více na úkor zbytku obyvatel, kteří naopak stále více chudnou. Peter Coy z Bloomberg BusinessWeek však na základě analýz profesorů Saeze a Zucmana argumentuje, že to není tak úplně přesné tvrzení.

Když se na příjmy nejbohatšího procenta Američanů podíváme blíže, zjistíme, že na 90 % největších boháčů (0,9 % amerického obyvatelstva) připadá stejný podíl národního bohatství jako o generaci dříve. Značně si ale polepšila zbylá desetina boháčů (0,1 % amerického obyvatelstva), jíž se podařilo ukořistit tak velký díl koláče národního bohatství, jaký jí náležel v bouřlivých 20. letech.

Superboháčům patřícím do nejbohatšího 1 % z nejbohatšího 1 % (0,01 % populace) dokonce rostly příjmy tak rychle, že se od Reaganovy konzervativní revoluce zečtyřnásobily.

Úvahy vycházejí z analýzy ekonomů Emmanuela Saeze z University of California a Gabriela Zucmana z London School of Economics. Ekonomové odvodili bohatství z dat o příjmech Internal Revenue Service (IRS) zpětně roku 1913, kdy byla zavedena federální daň z příjmů.

Abyste se v USA dostali mezi horní tisícinu obyvatel, bylo zapotřebí nahlásit v roce 2012 jmění kolem 20 milionů USD. Vstupní branou do elity 0,01 % pak byla suma kolem 100 milionů USD (třeba pro takového Billa Gatese jsou ale i tyto peníze zanedbatelné, protože podle indexu miliardářů agentury Bloomberg je jeho bohatství zhruba 800krát větší).

Rozdělení bohatství v USA
Rozdělení bohatství v USAZdroj: Bloomberg

Zdroj: BusinessWeek

reklama
reklama