Většina investorů vůbec neví, co dělá

| redakce

Howard R. Gold, zakladatel a editor GoldenEgg Investing, vzpomíná, jak rozšíření individuálního a disciplinovaného investování v 90. letech slibovalo demokratizaci trhů a konec krutovlády Wall Street. Od splasknutí nemovitostní bubliny a finanční krize ale rostou pochybnosti. Investoři opakují stále stejné chyby, honí se za "žhavými" tipy, kupují ETF s nadměrnou pákou a obchodují zbytečně často. Jako kdyby vůbec nevěděli, co vlastně dělají.

DALBAR, společnost zabývající se tržními průzkumy, se detailně zaměřila na data o výkonnosti investorů. Výsledky byly ještě děsivější, než se čekalo. Nejenže investoři nevědí, co dělají, ale nejsou ani schopni se jakkoli polepšit.

Skutečnost, že drobní investoři podstatně zaostávají za trhem kvůli špatnému časování trhu, je dlouhodobě známa. DALBAR, která sestavuje statistiky už 20 let, soustavně upozorňuje na hloupost investorů a neschopnost finančního odvětví jejich chování změnit.

Prodávat levně je chyba

"Po desetiletích analýz chování investorů v dobrých i špatných časech a po usilovném snažení tisíců odborníků na finance investorů vzdělat jsou nerozumné investiční kroky stále běžné," zdůrazňuje zpráva DALBAR. "Pokusy o nápravu iracionálního chování investorů skrze edukaci byly marné. Představa, že investoři začnou dělat obezřetná rozhodnutí díky vzdělání a informacím, byla vyvrácena."

Data DALBAR sahají zpětně až do roku 1984. Mapují různé býčí a medvědí trhy, krach z roku 1987, internetovou bublinu i finanční krizi. Je to jedna velká laboratoř pro studium investičního chování za různých podmínek.

Tabulka znázorňuje spread mezi výnosy, které by investoři mohli získat, pokud by zůstali zainvestovaní, a mezi těmi, jakých skutečně dosáhli. Dokonce i v úspěšném roce, jakým byl ten loňský, investoři za trhem zaostali, protože nakupovali až po velkých ziscích a prodávali po nejhorších ztrátách. Nakupovali draze a prodávali levně. Ze svých akciových investic vydělali loni 25,5 %, zatímco trh rostl o 32,4 %. Měli zkrátka jen sedět a přepočítávat své zisky. DALBAR svaluje vinu na finanční společnosti, které mluví tajemným jazykem, kterému většina drobných investorů nerozumí.

Termíny jako "beta", "korelace", "směrodatná odchylka", ale také "alokace aktiv" nebo "diverzifikace" jsou pro většinu lidí španělská vesnice. Mnozí investoři ani nevědí, co znamená strategie "kup a drž".

Je jedno, jak vydělávají ostatní

Důraz na výnosy a soupeření s výkonem trhu jsou další viníci. Kolik lidí doplatilo na své ambice stát se nadprůměrným investorem? I dosažení průměru bylo v takových případech často nedosažitelné.

"Existují dva základní koncepty, kterým porozumí i obyčejný člověk z ulice - ochrana peněžních prostředků (nepřijdu o peníze) a příležitost (kolik mohu vydělat)," tvrdí Louis Harvey, šéf DALBAR. Vyjasnění dlouhodobých cílů a měření toho, jak se je daří plnit, podle něj pomůže investorům mít přehled o trzích lépe více než sledování benchmarkových indexů.

Warren Buffett kdysi pronesl, že je potřeba být chamtivý, když jsou ostatní ustrašení, a mít obavy, když jsou ostatní chamtiví. Nicméně přesvědčit lidi, aby vytrvali, když se trh řítí střemhlav dolů, je obtížné, protože v těchto okamžicích přebírají otěže emoce, hlavně strach.

Při znalosti slabých stránek investorů jsou nízkonákladové fondy s pevným investičním horizontem, automatickým rebalancováním a pravidelným investováním zaměřeným na dividendové akcie pro mnohé dobrým řešením.

Celá moderní teorie portfolia od Harryho Markowitze po Eugena Famu – efektivní trhy, diverzifikace a podobně – je založena na předpokladu, že jsou investoři racionální tržní aktéři, kteří usilují o maximalizaci výnosů. Když ale 30 let jednají investoři opakovaně iracionálně a proti svým vlastním zájmům, nezpochybňuje to celý koncept?

Zdroj: MarketWatch

reklama
reklama