4 problémy, které z rizika dělají strašáka (drobných) investorů aneb Jak překreslit českou mapu alokace investic

4 problémy, které z rizika dělají strašáka (drobných) investorů aneb Jak překreslit českou mapu alokace investic

| Jan Barta

Slovo riziko je snad nejčastějším odborným termínem ve všech brožurách a letácích o investování. Méně často bývá, bohužel, zmiňováno v prodejních rozhovorech. Dokáže odradit začínajícího investora, dokáže odehnat klienta bankovní produktové klasiky od investování, dokáže prostě zkazit prodej. Vztah Čechů k riziku je totiž komplikovaný a plný problémů.

Problém významu

Významové slovníky vykládají pojem riziko jako hrozbu a nebezpečí. Drtivá většina lidí v Česku tomu slovu také tak rozumí. Každý však ve slově riziko nalézá jiný typ hrozby a nebezpečí. Je to dáno tím, že nejsme schopni vytvářet si konkrétní představy obecných pojmů. Neumíme si prostě představit nebezpečí jako takové nebo riziko jako takové. Vždy je to nějaké riziko. Nejčastěji si s představou nebezpečí asociujeme to, co jsme sami přímo či nepřímo zažili. Pojem riziko má z podstaty "rozmazaný význam".

Investiční význam pojmu je samozřejmě jiný. Jednotlivá investiční rizika jsou přesně definována. Zatímco v obecné češtině investiční riziko znamená nebezpečí poklesu, v odborné (investiční) češtině znamená možnost poklesu i růstu. Naprostá většina potenciálních investorů ale vnímá pojem, navzdory jeho odbornému významu, negativně, tedy především jako varování. Pokud investiční poradce tento omyl naprosto přesvědčivě nepřeklene a neobjasní , pak si lze jen těžko představit, že prodá dynamičtější investiční produkt. Někteří, bohužel, volí tu cestu, že pojem zamlží. Tato možnost dokáže jejich šéfy strašit i ve snu.

Problém postoje

Může se zdát, že stačí snést před klienta dost matematicky a statisticky doložených racionálních argumentů a problém korektní explikace bude odstraněn. To je ale omyl. Rozhodnutí investovat a rozhodnutí vybrat si riziko se totiž neodvíjí jen od racionálního poznání, nýbrž také od postoje a toho, že pokud se má změnit finanční chování, musí se změnit kompletní postoj nebo jeho podstatné části.

Postoj je o hodně složitější než pouhý názor nebo stanovisko. Lidé s investičním poradcem mohou souhlasit, uznávat jeho racionální stanovisko, ale jejich postoj k investování se stejně nezmění. Je to jako s dietou. Většina lidí dobře ví, že dieta je zdravá a jejich zdraví by nejspíše prospěla. Přesto ji jen naprostá menšina těch, kdo by ji potřebovali jako sůl, drží dobrovolně a trvale.

Postoj obsahuje vedle složky poznávací (racionální) i složku emocionální (vyhodnocení zkušeností, zkušenosti). Chcete-li změnit postoj k investování a k riziku, musíte ovlivnit obě složky. To je nesmírně náročné. Vyžaduje to vysoký stupeň profesionality, empatie a zkušenosti.

Problém českého konzervatismu

Posledních 20 let si investiční marketéři a manažeři unisono stěžují na český konzervatismus v alokaci úspor. Pilně jako mravenečci se snaží vypilovat racionální argumenty, které způsobí, že se lidem v hlavě "investičně rozsvítí". A lidem se v hlavě buď nerozsvěcuje, nebo jen velmi pomalu. Konzervativní alokace tvrdošíjně přetrvává. Proč?

  • 1
  • 2
reklama
reklama