Vznik tržních bublin v 9 tweetech

| Andrej Rády

Teorie efektivních trhů říká, že jsou všechny informace o aktivech neustále započítány v cenách. Nelze proto v podstatě "porazit" trh, nevznikají bubliny a vše je "správně" oceněno. Praxe je poněkud jiná.

Teorie efektivních trhů předpokládá, že jsou ceny aktiv ovlivňovány pouze objektivními informacemi (očekávanými zisky, dividendami, rizikem, makroekonomickými faktory a podobně). Tržní ceny jsou objektivní hodnotou, na trhu proto nelze najít podhodnocené nebo nadhodnocené investice. Úspěšnost obchodování proto nelze zvýšit fundamentální či technickou analýzou ani studiem historie, trh reaguje pouze na nové informace. Je tedy naprosto nepředvídatelný. Zastáncem této teorie je držitel Nobelovy ceny za ekonomii Eugene Fama.

Jeho kolega Robert Shiller ale proslul svým popisem vzniku a mechanismu fungování tržních bublin. Ani jeho Nobelova cena neminula. Při pohledu na chování akcií firem, jako je Twitter, je těžké nepřiznat, že "něco jako bubliny" asi na trhu opravdu vzniká, protože s cenou hýbe i něco jiného než objektivní informace.

Jsou to kurzotvorné informace. Co si pod nimi představit? Venture investor Marc Andreessen mezi Famou a Shillerem postavil most svou vlastní úpravou teorie efektivních trhů. "Ta teorie platí beze zbytku, pokud v ní slovo informace nahradíte slovy informace, teorie, humbuk na trzích a totální nesmysly (Andreessen používá krásné anglické slovo bullshit - pozn. aut.)," říká. Ceny podle něj navíc zavdávají příčinu vzniku řady teorií, které mají změny cen vysvětlovat.

Na svém Twitteru Andreessen nabídl nedávno stručné vysvětlení vzniku bubliny na trhu. Jde o důsledek "upravené" efektivity trhu. Poučné pro začátečníky, zajímavé pro zkušené.

1. Konvenční pohled na oceňování firem: (1) Analýza firmy, její rozvahy a budoucích peněžních toků; (2) Výpočet správné hodnoty firmy.

2. Jak probíhá oceňování v praxi: (1) Zjištění aktuálních tržních valuací; (2) Stanovení teorie a modelu, které vysvětlí aktuální valuaci.

3. V tomto směru funguje Sorosova teorie reflexivity ("dokonalé poznání v oblasti společenských věd není možné") perfektně.

4. Fundamenty ovlivňují ceny, ceny ovlivňují fundamenty, ty zase ovlivňují ceny, ty pak opět fundamenty a tak dále. Nikdy to nekončí.

5. Na cyklickém vrcholu dávají vysoké ceny vzniknout teoriím o další světlé budoucnosti. Investoři jsou naladěni negativně a analytici přicházejí o práci.

6. Na cyklickém dně dávají nízké ceny vzniknout teoriím o další černé budoucnosti. Investoři jsou naladěni pozitivně a analytici přicházejí o práci.

7. Boom teorií o dalším kolapsu a všudypřítomných bublinách je tedy důkazem cyklického dna, ne vrcholu.

8. Teorie efektivních trhů tedy platí, pokud slovo "informace" nahradíte slovy "informace, teorie, humbuk a nesmysly".

9. Protože jsme sociální tvorové, být mimo stádo je pro nás velice nepříjemné. Vůle zapadnout je velice silná a trvalá.

reklama
reklama