Antisemitismus jako globální fenomén

| redakce

Zhruba čtvrtina světové populace se domnívá, že se nelichotivé výroky o lidech židovského vyznání zakládají na pravdě. S tímto alarmujícím výsledkem nedávno přišla nezisková organizace Liga proti hanobení. Výzkum kromě potvrzení protižidovské orientace některých regionů ale přinesl i několik nečekaných zjištění, a to jak negativních, tak pozitivních.

Liga proti hanobení se výzkumu světového rozšíření antisemitismu věnovala skutečně podrobně. Své otázky položila více než 53 tisícům lidí ve 101 zemích a dále v palestinských teritoriích, která, ač status samostatného státu nemají, disponují v rámci Izraele jistou míru autonomie. Dotazovaní obdrželi celkem 11 negativních výroků o židech a jejich úkolem bylo rozhodnout, které se zakládají na pravdě. Za antisemity poté bylo označeno celkem 26 % účastníků výzkumu, kteří se ztotožnili s nadpoloviční většinou předložených výroků.

Nejvíce souhlasných hlasů získaly předsudky, které tvrdí, že mají židé příliš velký vliv na finanční sektor, mezinárodní dění, světová média a americkou vládu a že mohou za většinu válek, které svět zasáhly.

Nejfrekventovanější protižidovské předsudky
Nejfrekventovanější protižidovské předsudkyZdroj: WSJ

Podle šéfa Ligy proti hanobení Abrahama Foxmana je zjištění, že se více než čtvrtina světové populace ztotožňuje s antisemitskými názory, velmi znepokojující. "Domníval jsem se, že takřka tři čtvrtě století poté, co miliony židů přišly úplně zbytečně o život kvůli holokaustu, toto číslo bude mnohem nižší," říká. "Naše zjištění tak není jen šokující, ale doslova alarmující."

Světové vzory (ne)tolerance

Velkým překvapením jistě není to, že se největší množství protižidovských myšlenek koncentruje v hlavách muslimských obyvatel severoafrických států a lidí z regionu Středního východu. Celkem se v těchto oblastech proti lidem židovského vyznání vymezují téměř tři čtvrtiny (74 %) obyvatel. Rekordmany jsou obyvatelé palestinského pásma Gazy, kde se s nadpoloviční většinou antisemitských tvrzení ztotožňuje 93 % lidí.

Z evropských zemí dosáhlo nejhoršího výsledku Řecko, kde jsou předsudky o židech jako pravdivé přijímány 69 % mužů a žen. Liga proti hanobení ve svém výzkumu nicméně vysvětluje, že se míra antisemitismu obecně zvyšuje ve chvílích, kdy se lidé ocitnou v tíživé ekonomické situaci, takže se v případě Řecka, jež je těžce zkoušeno hospodářskou krizí, může jednat pouze o dočasný jev, který v budoucnosti rychle odezní. Nezanedbatelný podíl na růstu antisemitských nálad v Řecku má například tamní krajně pravicová extrémistická strana Zlatý úsvit, která v rámci své ostré rétoriky za viníky současné ekonomické krize označila kromě jiných právě židy.

Naopak nejméně výhrad mají vůči židům v rozvinutém světě Američané. V USA souhlasilo se šesti a více předloženými protižidovskými tvrzeními pouze devět lidí ze sta. Nebylo tomu tak ale vždy. Ještě v roce 1964 se podíl protižidovsky smýšlejících Američanů pohyboval kolem 29 %. Celosvětově nejtolerantnější jsou obyvatelé Laosu, kde se šesti a více protižidovskými výroky souhlasilo jen 0,2 % dotázaných.

  • 1
  • 2
reklama
reklama