Divoká karta hodnotového investování podle gurua světa financí

| redakce

Portfoliomanažer Don Yacktman z Yacktman Asset Management začátkem května na konferenci Value Investor Conference přednesl několik zajímavých myšlenek na téma investic, inflace a spoření, oceňování akcií nebo byznys modelu firem. A tomuto muži je důvod naslouchat, se svým fondem dokáže dlouhodobě porážet konkurenci.

Kdo je Donald Yacktman? Podívejte se na krátký profil.

Spoření a inflace

Střadatelé by si přáli, aby mohli uložit své peníze pod matraci a zanechat je tam, aniž by tyto ztratily hodnotu. Ve skutečném světě to není možné kvůli inflaci.

Letos se v USA slaví výročí založení rezervního systému. Podívejte se na znehodnocení dolaru od roku 1913. V papírovém světě je inflace nevyhnutelná (minimálně s 2 % je nutné počítat), pro investory zákeřná. "Své klienty proto musíme chránit nejen před hloupými rozhodnutími, ale také před inflací," konstatoval Yacktman.

Honba za dvojcifernými výnosy z akcií

Každý chce neustále překonávat S&P 500. Někdy jste s investicemi na trhu mezi vítězi, jindy mezi poraženými. "Naším cílem není překonávat index S&P 500 každoročně," upozorňuje investiční guru.

Investiční proces

Základem investování je hledání vnitřní hodnoty akcie. Důležité jsou tři aspekty:

  1. Model ocenění;
  2. obchodní model firmy (byznys model);
  3. model řízení společnosti (management).

Model ocenění akcií

Vlastní analýzou a stanovením vnitřní hodnoty se nemyslí, že budeme každý den sedět a chrlit data. Je to snazší, základem je do procesu ocenění zahrnout jen klíčové proměnné. "Akcie oceňujeme trochu jinak než většina hodnotových investorů, kteří se dívají jen na tržní cenu a usilují o koupi akcie s diskontem. Jejich přístup není chybný, může fungovat," tvrdí zkušený portfoliomanažer. "My ale rovnici převracíme a snažíme se o objektivnější přístup. Díváme se na složené míry výnosu a zahrnujeme riziko. O investici je potřeba uvažovat, jako kdyby šlo o dluhopisové portfolio. Když nakupujete akcii, díváte se na budoucí peněžní toky z této investice, tedy cash flow."

Z veřejně obchodovaných společností přichází cash flow zpravidla skrze dividendy. Divokou kartou při investování do akcií je ale odhad budoucího cash flow reinvestovaných zisků (jde o peníze zadržené na korporátní úrovni a reinvestované pro akcionáře managementem společnosti). Investor si o míře reinvestic zisků může udělat představu podle historických zkušeností. Proto je složitější analyzovat akcie než dluhopisy.

Kvůli tomu, že nikdo nedokáže předpovědět budoucnost, je potřeba ji projektovat prostřednictvím řady scénářů. V závislosti na byznys modelu může být spektrum možných scénářů úzké nebo široké. Po tom je nutné normalizovat cash flow podle cykličnosti nebo finanční páky (zadlužení firmy), přiřadit pravděpodobnosti různým výsledkům a pokusit se firmu objektivně ohodnotit.

Čím jsou výsledky predikovatelnější, tím kvalitnější firma je z valuačního pohledu. Čím nižší kvalita, tím více rizik (například finančních nebo ekonomických) a větší rozptyl možných výsledků. Následně je zapotřebí posoudit míru očekávaného výnosu tak, abyste ji považovali za adekvátní pro zdůvodnění investice.

"Budoucnost se předpovídá těžko. Stěží odhadnu, jaký budu mít za deset let telefon," vysvětluje Yacktman. "Dá se ale odhadnout, že Procter & Gamble bude vyrábět více pracích prostředků než dnes."

  • 1
  • 2
reklama
reklama