Síly a slabiny koruny a eura očima ekonomů: Má pro ČR smysl přijmout euro aneb Lesk a bída (nad)národní měny

| Roman Chlupatý

Kampaň "pro korunu, proti euru" korunuje populismus, který ovládá českou politickou scénu. Ne náhodou se přitom na strunu monetárního nacionalismu rozhodli zabrnkat okamurovci a ideově vyšeptalá ODS. O výhodách a nevýhodách národní a nadnárodní měny má smysl diskutovat, v podání zmíněných stran jde ale jen o štěkání prázdných hesel. Oslovili jsme proto hlavní ekonomy největších českých bank, aby shrnuli pro a proti eura i koruny.

PRO EURO, PROTI KORUNĚ

Jan Vejmělek
Jan Vejmělek

Jan Vejmělek (Komerční banka)

Jako nejvýznamnější hodnotím ne ekonomický, ale spíše geopolitický důvod. Přijetí eura znamená další krok v integračním procesu Česka do vyspělé Evropy. Po přijetí eura bude jednoznačné, do které zóny patříme, tedy na západ, ne na východ.

Eurozóna je klíčovým obchodním partnerem Česka. Vzhledem k našemu členství v Evropské unii a geografické poloze je zřejmé, že eurozóna nejdůležitějším obchodním partnerem i zůstane. Z loňských vývozů jich do 18 zemí eurozóny zamířily téměř dvě třetiny. Nejde ale jen o zahraniční obchod, ale i o investice. Pohled na loňskou statistiku přímých zahraničních investic například ukazuje, že ze zemí eurozóny připlynuly zhruba tři čtvrtiny všech investic.

Přijetí společné evropské měny by znamenalo jistý komfort pro české firmy i spotřebitele ve smyslu transparentnosti cen. Jinými slovy, bylo by zřejmé, jaká je cena v dané zemi, neboť by byla vyjádřena v jedné měně.

Martin Kupka
Martin Kupka

Martin Kupka (ČSOB)

Protože je Česká republika geograficky součástí regionu střední a východní Evropy, může kurz koruny reagovat také na šoky, jejichž zdroj i ekonomické implikace se nás prakticky nedotýkají. Platí přitom, že objem obchodování s korunou je ve světovém měřítku relativně skromný, nikoli však zanedbatelný. Česká měna je tím pádem potenciálně náchylnější k vyšší volatilitě a spekulativním atakům.

Přijetí společné evropské měny by učinilo obchodování s Českou republikou pro obchodní partnery – nejen z eurozóny – transparentnějším a předvídatelnějším. Ulevilo by se i mnoha českým subjektům, jmenovitě těm, na něž se velké firmy vlastněné zahraničním kapitálem snaží přesouvat existující kurzové riziko. Na poklesu transakčních nákladů by vydělaly také domácnosti, jejichž obchodní kontakty se zahraničím se v rostoucí míře již neomezují jen na nákup letní dovolené u moře.

Helena Horská
Helena Horská

Helena Horská (Raiffeisenbank)

Přijetí eura by odstranilo náklady spojené s výkyvy kurzu koruny. Vývoj kurzu není snadno predikovatelný, dovozcům a vývozcům nečekané výkyvy zasahují do financí a ovlivňují i konečný hospodářský výsledek. Zajištění proti změnám v kurzu měny přitom nemusí být vhodné nebo přijatelné pro všechny. Takzvaná eurolizace ekonomiky je už v pokročilém stádiu. Mnoho firem už platí nebo přijímá eura běžně. Přijetí eura je z tohoto pohledu formalitou.

Pavel Sobíšek
Pavel Sobíšek

Pavel Sobíšek (UniCredit Bank)

Oprostím-li se od ideologických otázek typu ztráty národní suverenity, které mně osobně moc neříkají, vychází mi řada důvodů pro přijetí společné evropské měny. Jedním z nich je i to, že v případě přijetí eura bude snazší zhodnocovat dlouhodobé úspory. Kupříkladu tuzemským penzijním fondům, které v rámci konzervativních investičních strategií mají na výběr prakticky jen dluhopisy české vlády, se najednou otevře pro investice bez kurzového rizika největší trh dluhopisů na světě.

Argumenty pro korunu a proti euru najdete na další straně.

  • 1
  • 2
reklama
reklama