Jak chtějí kandidáti na křesla v Evropském parlamentu prospět české ekonomice a podnikatelům?

Jak chtějí kandidáti na křesla v Evropském parlamentu prospět české ekonomice a podnikatelům?

| Jan Sochor

Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek a v sobotu. Politici se snaží získat poslední nerozhodnuté voliče, nebo je alespoň přimět, aby k volbám, které se mezi Čechy velké oblibě netěší, vůbec přišli. Proč by se měl investor nebo podnikatel vůbec zajímat o to, co jednotliví kandidáti na europoslance hodlají v Evropě dělat? Ptali jsme se lídrů kandidátek největších politických stran.

Jak budete chtít z funkce europoslance prospět české ekonomice a českým podnikatelům a investorům?

Pavel Telička

Pavel Telička (ANO)

To je otázka natolik komplexní, že se musím odkázat na náš program. Ve stručnosti: Naším základním cílem je využít členství v EU k prosazování českých zájmů a prestiže v Evropě i ve světě, ale také se snažit, aby Evropská unie byla stabilní a prosperující. Budeme chtít odbourávat byrokracii a snižovat administrativní zátěž pro naše občany a podniky, podpoříme malé a střední podnikání zjednodušením legislativy a usnadněním přístupu k finančním zdrojům, podpoříme využití finančních nástrojů a dalších možností daných dopravní politikou EU k modernizaci a rozvoji infrastruktury, zejména dopravních sítí.

Bezpodmínečně budeme trvat na zrušení roamingových poplatků do roku 2016. Budeme také vyvíjet úsilí s cílem chránit evropský a český trh před nebezpečnými, padělanými nebo nekvalitními výrobky. Budeme usilovat, aby evropské instituce efektivně potíraly nekalou konkurenci ze zemí mimo EU. Podpoříme také návrhy, které umožní ČR účelně a v maximální možné míře čerpat více a lépe z evropských fondů. Zasadíme se o pravidelné vyhodnocování účinnosti evropských programů a projektů.

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer (TOP 09)

Pro českou ekonomiku je nejdůležitější, aby evropské hospodářství bylo stabilní a ekonomika EU jako celku rostla. Musíme se dívat dále než na své vnitrostátní zájmy, protože provázanost naší ekonomiky s tou evropskou je obrovská. Pokud se nebude dařit Evropě, nebude se dařit ani nám.

V minulých letech proběhla řada změn v ekonomické architektuře EU. Mám na mysli například regulaci bank, bankovní unii a fiskální pakt. Řada těchto věcí je dobře nastartovaná a připravená. Není potřeba je překopávat a vymýšlet věci nové, ale především dohlédnout na to, aby ty započaté věci fungovaly, jak mají, a dotáhnout je do konce. Aby se nová pravidla neobcházela, a to nejen v době krize, ale především v časech, kdy se ekonomice daří.

Jan Keller

Jan Keller (ČSSD)

(ČSSD odpovědi profesora Kellera neposkytla, citujeme z jejího programu.)

ČSSD se chce zaměřovat na ochranu pracovního trhu. Bojovat chce například proti agenturnímu zaměstnávání. Chce se zasadit o zvyšování minimální mzdy v EU. Strana hodlá podpořit investice do infrastruktury, která lépe propojí členské státy, a také inovace, výzkum a progresivní hospodářskou politiku. Kandidáti ČSSD chtějí přispět k obnovení silné průmyslové politiky EU, která zajistí vytvoření pracovních míst oproti jejich odlivu do třetích zemí. Strana chce také prosazovat sladění daňových systémů a odstranění daňové soutěže a hodlá bojovat proti daňovým rájům a finančním spekulacím.

Kateřina Konečná

Kateřina Konečná (KSČM)

Českou ekonomiku je nutné nastartovat s podporou Bruselu. Budu se zasazovat o to, aby šlo z evropských programů více peněz na podporu tvorby pracovních míst. Chceme více peněz z EU pro malé a střední firmy a na podporu vědy, výzkumu a inovací.

Jan Zahradil

Jan Zahradil (ODS)

Pro nás je zásadní, aby EU nepřijímala žádnou novou zbytečnou legislativu. Naopak se budeme snažit, jako jsme to dělali za svého dosavadního působení v Evropském parlamentu, rušit legislativu, která je nesmyslná a přebytečná.

Chceme navrhnout Evropské komisi, aby provedla revizi desítek tisíc stran evropských norem. Takovou komplexní revizi celého systému nařízení rádi podpoříme a jsem přesvědčen, že pro tento návrh získáme v Evropském parlamentu řadu spojenců.

  • 1
  • 2
reklama
reklama