Nezaměstnanost jako barometr kondice ekonomiky a impulz vývoje na trhu: Co mají investoři sledovat?

| Anne-Françoise Blüher

Z pohledu akciových investorů patří ukazatele zaměstnanosti mezi klíčové indikátory, které by se měly sledovat. Vyšší zaměstnanost totiž znamená, že domácnosti jako celek mohou zvýšit svou poptávku. A spotřeba domácností je nejen hlavním tahounem růstu celé ekonomiky, ale i firemních výdělků.

Investoři do akcií

Pozitivní reakce akciových trhů na zvyšující se zaměstnanost či klesající nezaměstnanost se v určitém bodě zastaví, respektive otočí. To znamená, že pokud nezaměstnanost klesne pod určitou úroveň, akciové trhy již neporostou, ale naopak na další zlepšování situace na trhu práce reagují poklesem. Jde totiž o moment, kdy se trhy začnou bát, že se centrální banka rozhodne ekonomickou aktivitu utlumit s cílem zamezit potenciálnímu vzniku inflačních tlaků, což má samozřejmě negativní dopad na zisky firem.

Míra nezaměstnanosti (sezónní očištění v %)
Míra nezaměstnanosti (sezónní očištění v %)

Investoři do dluhopisů

Z pohledu dluhopisových investorů je kritická reakce centrální banky na statistiky z trhu práce. Ve většině zemí je cílem centrální banky cenová stabilita. To platí například i pro ECB, kde je podle evropského práva cenová stabilita primárním cílem.

Nicméně ne všechny centrální banky mají cenovou stabilitu explicitně vyjádřenu jako svůj jediný cíl. Například zákon o Federálním rezervním systému uvádí: "Členové Rady guvernérů Federálního rezervního systému a Federálního výboru pro otevřené trhy (FOMC) mají udržovat dlouhodobý růst měnových a úvěrových agregátů odpovídající dlouhodobému ekonomickému potenciálu ekonomiky a podporující produkci tak, aby bylo efektivně dosaženo maximální zaměstnanosti, stabilních cen a přiměřených dlouhodobých úrokových sazeb."

Z toho je patrné, že pro Fed má cíl zaměstnanosti vyšší prioritu než cíl cenové stability. Vysvětluje to, proč finanční trhy sledují mnohem pozorněji americké statistiky zaměstnanosti oproti obdobným indikátorům v Evropě a proč je reakce finančních trhů na americká data z trhu práce obvykle tak výrazná.

Statistiky z trhu práce jsou samozřejmě důležité pro ohodnocení dalších kroků i těch centrálních bank, které mají za primární cíl cenovou stabilitu, protože cenové tlaky mohou přijít i z trhu práce. Například vysoká zaměstnanost či nízká nezaměstnanost mohou vést k růstu mezd. A pokud ten není v souladu s vývojem produktivity, může zvyšovat jednotkové náklady na práci a podporovat tlaky na růst produkčních, tedy ve výsledku i spotřebitelských cen.

Bod obratu na trhu práce pro akciový trh

Kde se z pohledu reakce akciových trhů nachází bod obratu, kdy centrální banka bude na klesající nezaměstnanost reagovat utažením své politiky?

Pro ohodnocení toho, zda situace na trhu práce již vytváří inflační tlaky, používají ekonomové koncept NAIRU, tedy míry nezaměstnanosti nezrychlující inflaci).

NAIRU není přímo pozorovatelná veličina, a není tudíž publikována jakou součást statistik z trhu práce. Je potřeba ji odhadovat, což dělají veřejné i soukromé instituce. Fed bohužel již své odhady NAIRU nepublikuje, místo toho zveřejňuje dlouhodobé projekce americké míry nezaměstnanosti podle jednotlivých členů FOMC (poslední odhady se pohybují mezi 5,2 % a 6,0 %), což může být vodítkem pro odhad NAIRU.

Odhady NAIRU pro 35 zemí včetně prognóz publikuje OECD. Například pro Spojené státy OECD odhaduje pro letošní rok NAIRU na 6,1 %. To znamená, že teprve pokud by míra americké nezaměstnanosti klesla pod 6,1 %, dalo by se očekávat zrychlení inflace. V dubnu míra nezaměstnanosti klesla na 6,3 %.

NAIRU – míra nezaměstnanosti nezrychlující inflaci (prognóza OECD v %)
NAIRU – míra nezaměstnanosti nezrychlující inflaci (prognóza OECD v %)
reklama
reklama