Co potřebujete vědět o současném trhu

| redakce

Lidé, kteří se pohybují na trhu, mohou mít různé názory na akcie či dluhopisy, existují však některé "pravdy", které prostě platí. Investiční šéf PFP Wealth Management Tim Price sestavil seznam nejzajímavějších a "nejpravdivějších" postřehů, které za své působení na trzích zaznamenal.

 1. Komunistický experiment v podobě centrálně plánované ekonomiky nefungoval.

 2. Nejenže nefungoval, dokonce miliony lidí uvrhl do chudoby.

 3. Západní centrální banky, vlády a jejich agenti z řad ekonomů si evidentně tento fakt neuvědomují, nebo ho nechtějí vidět.

 4. Lidé reagují na pobídky. Všechno ostatní je nepodstatné.

 5. Neviditelná ruka trhu Adama Smithe funguje, pokud ji nechá na pokoji mrtvolná paže byrokracie.

 6. Od rozpadu Brettonwoodského měnového systému nahromadily vlády "rozvinutého světa" obrovské množství dluhů.

 7. Kultura zadlužování tyto hory dluhů ještě zvětšila.

 8. Dluhy nikdy nebudou splaceny, leda v devalvované měně.

 9. To Fed vlastně řekl - je to zakrývání pravdy na plném denním světle.

 10. Dluhy budou v dohledné budoucnosti zatěžovat ekonomický růst.

 11. Kult ekonomického růstu za každou cenu ovládl duši moderního člověka.

 12. Ve skutečném světě má každý růst své limity. Když překročíte určitou hranici, změní se další růst v obezitu nebo rakovinu.

 13. Předkrizový ekonomický růst v západních ekonomikách byl iluzorní. Byl založen na pohyblivých píscích úvěrování a vypůjčen z budoucnosti.

 14. Jsme v patové situaci. Dokud bude trvat, ceny aktiv budou oscilovat mezi obavami z inflace a deflace.

 15. Volný trh, pokud by mu bylo dovoleno vzniknout, by preferoval, kdyby se systém vyčistil deflačním šokem.

 16. Propad cen není příčinou ekonomické krize, ale jejím důsledkem. A zároveň jejím lékem.

 17. Zadlužené vlády a nesolventní banky deflační šok neustojí.

 18. S tím, jak se děsivý stav vládních financí jevil jasnější, mizel rozdíl mezi vyhýbáním se dani a obcházením daně.

 19. Obcházení daně je legitimní a zákonné chování.

 20. Pokud některá vláda chce, aby se některá forma obcházení platby daní stala ilegální, má dostatek prostředků toho dosáhnout.

 21. Odpověď měnové politiky na zmíněnou patovou situaci může být jen pokus rozdmýchat inflaci (a tím zničit ty, kteří si spoří a investují do dluhopisů).

 22. Růst úvěrů a peněz v ekonomice nemůže nikdy přinést národu prosperitu. Může jen přemístit příjmy a bohatství od jedné skupiny lidí k jiné.

 23. Základní tvorba peněz je z podstaty inflační.

 24. Je potřeba si zapamatovat, že inflace není boží trest, není to katastrofa. Je to politika.

 25. Skutečná inflace se objeví, až banky začnou znovu půjčovat a rychlost oběhu peněz v ekonomice klesne.

 26. Pokud vzrostou inflační tlaky, i když jsou úrokové sazby drženy uměle nízko, je tu riziko kolapsu měny. Trhy neošidíte.

 27. Trhy jsou teď lapeny na území nikoho, v prostředí uměle snížených úroků a uměle navýšených cen aktiv. Býčí trh nepotrvá věčně, cyklus úrokových sazeb se otočí, ať už to centrální banky chtějí, nebo ne.

 28. Každá akce má nějaký důsledek.

 29. Uměle snížené úroky vyvolají řadu špatných investic. Nepříjemný cyklus se bude opakovat.

 30. V ekonomice, kde je cena kapitálu hračkou v rukou centrální banky, není pro smysluplnou podnikatelskou snahu místo. Firmy bezdůvodně hromadí hotovost.

 31. Cenový mechanismus byl zničen.

 32. V prostředí, kde jsou hračkou centrálních bankéřů také úrokové míry, není ani místo pro smysluplné investice.

 33. Tvůrci měnové politiky se snaží nahradit jednu bublinu bublinou jinou.

 34. Vyšší ceny imaginárních aktiv neznamenají bohatství.

 35. Kvantitativní uvolňování pomůže vytěžit něco z růstu cen imaginárních aktiv jen úzké finanční elitě. Ostatním to nic nepřinese.

 36. Politika nulových úrokových sazeb zajišťuje, že o tvorbu úspor není zájem.

 37. Nezájem o úspory zajišťuje určitou úroveň investic.

 38. Peníze jsou příliš důležité na to, abyste je nechali státu.

 39. Z ničeho vytvořené peníze ničí kapitál, úspory a ekonomické rozhodování firem.

 40. Zkušenost ze 30. let nás učí, že ekonomická politika typu "ožebrač svého souseda" nefunguje. Pravidlo "oko za oko" skončí jen tím, že bude celý svět slepý.

 41. Téměř každý přitom praktikuje politiku "ožebrač svého souseda" umělým oslabováním měny.

 42. Žádná nekrytá papírová měna nikdy nepřežila. Žádné vládní snahy kontrolovat mzdy a ceny nikdy neuspěly.

 43. Míra finanční represe poroste.

 44. Budoucnost je nejistá, ale pád současného systému jistý je.

 45. Zlato je odpověď, ale není to TA odpověď.

 46. Investice do vzdělání se nejvíce vyplácí, ale my se topíme v informacích a vzdělání nám chybí.

 47. Moderní komunikační technologie, přestože jsou efektivní, zničily trpělivost a disciplínu. Chceme okamžitý úspěch a okamžitý výnos.

 48. Jediná užitečná věc, kterou banky za posledních 20 let vynalezly, je bankomat.

 49. Široká diverzifikace je potřeba jen tehdy, když investor neví, co dělá. Nebo v případě, že na trhu existují velká nepředvídatelná rizika.

 50. Nikdo nemůže s jistotou říci, co se stane. A centrální banky nejméně ze všech.


Že vás celý ten seznam tak trochu vyděsil? Chápeme to. Ani tak byste ale neměli investování odepisovat. V současné demografické situaci, kdy časem jen sotva bude na důstojné státní důchody, a při aktuálně mizivých úrocích na bankovních účtech má smysl se snažit část peněz zhodnotit na trhu. Láká vás i proto investování do akcií, ale nevíte, jak začít? Poraďte se s odborníky, třeba na bezplatném semináři 5. června 2014 v Brně. Více informací najdete ZDE.

Zdroj: sovereignman.com

reklama
reklama