Takto končí velká impéria

| redakce

Než impérium padne, zpravidla se nejdříve začne rozkládat zevnitř. Někdy se může zdát, že kolaps přišel náhle, zpravidla ale procesy vnitřního rozkladu probíhají dlouho před konečným zhroucením. Jak to poznat?

1. Instituce slouží sama sobě

Systém ztrácí původní smysl "sloužit lidu" a začíná sloužit jen sám sobě. K této erozi dochází postupně, takže ji mnozí účastníci systému nezpozorují.

2. "Každý krade, tak proč ne já?"

V rámci systému je zkorumpovaný každý. Všichni se snaží nakrást co nejvíce při co nejmenší zodpovědnosti. Tomu, kdo tak nečiní, hrozí, že bude vyhoštěn jako potenciálně nebezpečný nezkorumpovaný insider.

3. Lídři–sociopaté

Lidé v čele nejsou kompetentní, ani to nejsou přirození lídři. Mají ale dar balamutit ostatní, že instituce fungují správně, i když v reálu nefungují. Dobrým příkladem je pozdní římská říše, kdy měly impérium chránit celé legie vojáků v plné zbroji (odpovídaly tomu i výplatní pásky), ale legie existovaly jen na papíře. Peníze shrábli zkorumpovaní úředníci. Takovéto instituce odměňují úředníky-spoluherce na vrcholných pozicích v korupční hře, protože právě oni maskují vnitřní hnilobu šťastným příběhem.

4. Stop inovacím

Status quo se podporuje a konzervuje. Inovace se trestají. Jsou zpravidla spojeny s riziky a ti, co si hrají na vlastním písečku, nemají zájem riskovat v zájmu zlepšení propadající se produkce a nefunkčního systému. Možné reformy a inovace, které jediné by instituci ještě mohly zachránit, jsou smetávány ze stolu.

5. Zhoršující se neefektivnost

Spolu s růstem neefektivnosti systému a takzvaných nákladů mrtvé váhy se zvyšuje i odolnost impéria vůči novým technologiím a procesům. Ti, co začátkem 20. století nainvestovali ohromné sumy do výroby parních lokomotiv, odmítali inovace spojené s rozvojem dieselových a elektrických lokomotiv, které byly mnohem efektivnější než ty staré parní. Kvůli tomu, že výrobci parních lokomotiv lpěli na starých způsobech, museli nakonec z byznysu odejít úplně.

6. "Co jednou fungovalo, bude fungovat nadále"

Instituce se kvůli strachu z rizika a pro nedostatek fantazie uchyluje k opakování stále stejných procesů z minulosti. Chybí zpětná vazba z reálného světa a vedení je lapeno v pasti iluzí. Současný Fed je excelentní příklad.

7. Zhoršování výkonu

Ztráta zodpovědnosti, klesající efektivnost a vytrácející se smysl instituce vedou k systematicky se zhoršujícím výnosům. Každý krachující subsystém potřebuje pro udržení svého provozu stále více peněz. Neefektivita, korupce a nekompetence stlačují výnosy, a zároveň dramaticky navyšují náklady.

  • 1
  • 2
reklama
reklama