Pravidlo pro práci i život: 80 ku 20

| redakce

Takzvané Paretovo pravidlo, jehož autorem je italský ekonom Vilfredo Pareto, říká, že osmdesát procent důsledků pramení z dvaceti procent příčin. Jedinečnost tohoto principu spočívá v tom, že je aplikovatelný na všechny lidské činnosti v profesním i osobním životě.

Vilfredo Pareto objevil pravidlo přezdívané též jednoduše "osmdesát ku dvaceti" již v roce 1906, kdy zjistil, že 80 % veškeré italské půdy spočívá v rukou 20 % populace. Fascinován tímto poměrem později vytvořil stejnou statistiku i pro několik dalších zemí a k vlastnímu překvapení zjistil, že je procentuální distribuce půdy mezi obyvatelstvo bez ohledu na region prakticky neměnná. Pareto a jeho příznivci si později položili otázku, zda by pravidlo osmdesát ku dvaceti nemohlo být využito i v jiných oblastech.

Četné výzkumy, které od začátku minulého století proběhly, posléze prokázaly, že je tento poměr vlastní prakticky veškeré lidské činnosti. Pro ilustraci několik příkladů z firemní sféry:

  • 80 % příjmů většiny společností realizuje 20 % jejich zákazníků.

  • 80 % hlavní činnosti firem je zajišťováno pouze 20 % zaměstnanců.

  • 80 % všech ztrát v podnikání pramení z pětiny vykonávaných činností.

A tak bychom mohli pokračovat prakticky donekonečna.

Paretovo pravidlo

V byznysu bez ohledu na hlavní předmět činnosti platí, že je potřeba z každé příležitosti dostat maximum. Podnikatelé si to dobře uvědomují a za analýzy efektivity činnosti či pomoc od poradců v oblasti time managementu jsou ochotni platit horentní sumy. K dosažení vysoké efektivity v podnikání přitom většinou není potřeba nic jiného, než na hospodaření firmy a její byznys aplikovat právě Paretův princip.

Se znalostí pravidla osmdesát ku dvaceti můžete jednoduše identifikovat svůj pětinový jádrový byznys, který generuje většinu vašich příjmů, a na ten se poté soustředit a dále jej rozvíjet.

To samé lze použít i v osobním životě. Pro většinu lidí platí, že vykonáváním důležitých a přínosných činností tráví pouze 20 % svého času, přičemž ve zbylých 80 % času prokrastinují. Jednoduchým přeskupením svých aktivit přitom každý člověk může dosáhnout toho, že Paretovo pravidlo obrátí ve svůj prospěch a čas, který jinak tráví zbytečnými a neproduktivními činnostmi, využije efektivněji.

Zdroj: LinkedIn

reklama
reklama