Zlatý věk centrálních bankéřů

| redakce

Měnová politika od března 2009 vystavěla nouzový most pro finanční trhy. Most mezi reálným světem anemického růstu, nízké zaměstnanosti a nevyužívání kapacit a vytouženým světem prosperující ekonomiky. Šlo o natolik úspěšný experiment, že překonal i nejdivočejší sny Bena Bernankeho. Akciové trhy se podařilo přemostit tak, že reflektují stav ekonomiky, jako by již oživení odstartovalo. Naproti tomu dluhopisové trhy odrážejí realitu - světovou ekonomiku, která se stále nemůže vzchopit.

Experiment to byl skutečně úspěšný, až příliš. Ať už jste investorem v Evropě, USA, Japonsku, nebo Číně, jedinou smysluplnou investiční otázkou dneška je to, zda budou centrální banky pokračovat ve svých nekonvenčních měnových politikách na podporu ekonomiky, případně co přijde, pokud se rozhodnou tyto "mosty" zbourat. Nejde jen o politiku, nýbrž o existenci. Co z toho plyne pro správu portfolia?

1. VIX není spolehlivým měřítkem tržního prostředí

VIX je konstruován na základě implikované volatility podle cen opcí na S&P 500 s dvou- až tříměsíčním předstihem. VIX je pouhý konsenzus tržních očekávání. Předpokládáme, že většina se se svým očekáváním drží v okolí konsenzuálního čísla a zbylá menšina je rozptýlena na jednu i druhou stranu od konsenzu.

Nízká úroveň VIX sice může indikovat klidný trh, ale také dva zcela odlišné tábory investorů – jedny extrémně klidné a druhé nadmíru rozrušené, kteří svět vidí úplně jinak. Nikdo nezkoumá podkladová očekávání využitá pro konstrukci indexu. Jejich rozptyl má ale velký dopad na to, co vlastně VIX ve skutečnosti sděluje.

2. Moudrost davů nefunguje

Chování davů v nouzi má svůj logický dynamický proces. Davy ale bývají velmi ohebné, když jsou konfrontovány s jednotlivci nebo institucemi, které mají zvládnutou strategickou interakci a své úsilí společně koordinují. Společná znalostní hra je tak kontrolována misionáři. A věřte, že naši současní misionáři – centrální bankéři, politici, slavní investoři a mediální magnáti – si toho jsou dobře vědomi.

3. Na fundamentální poměry rizika a výnosu se lze spolehnout jen ve velmi dlouhodobém časovém horizontu

Spekulace byla vždy nedílnou součástí tržního prostředí a úspěchu s ní bylo možné dosáhnout se sázkami na velmi krátký horizont. Podobně i výběr jednotlivých akcií na základě fundamentů (takzvaný stock-picking) vždy neodmyslitelně patřil k trhu a dominoval v úspěšném investování s velmi dlouhodobým horizontem. Mezi velmi krátkým a velmi dlouhým horizontem šlo o mix spekulativního sázení a stock-pickingu. Hra centrálních bankéřů s davy vedla k tomu, že prodloužila časový horizont, v němž může stock-picking na fundamentální bázi fungovat.

4. Raději s jistotou reagovat na známé než chybně předpovídat

Jak již bylo zmíněno na začátku, posuzování rizik je na základě realizované nebo historické volatility nespolehlivé. S reaktivitou půjde vždy o zpětný pohled (nehledě na to, jak důkladně vyladíte systém, s reakcí na měnící se trh přijdete vždy pozdě). Být adaptivní ale ani jinak není možné. Nemůžete se začít něčemu přizpůsobovat, když ještě nevíte, o co jde. Obrat tržního trendu s největší pravděpodobností zmeškáte. Důležité ale je, že přežijete. Trh vás nerozdrtí kvůli tomu, že jste stáli na špatné straně binární sázky, kterou nebylo nutné vůbec dělat. Zlatý věk centrálních bankéřů je bojem o přežití, ne časem pro hrdinství.

Zdroj: Salient Partners

reklama
reklama