Anketa: Vydá Pegas Nonwovens nové akcie?

| Jan Sochor

Již v pondělí se sejde valná hromada textilky Pegas, aby mimo jiné odsouhlasila možnost vydání nových akcií. Tato informace z pozvánky na valnou hromadu vzbudila mezi investory rozruch. Jak je reálné, že k vydání nových akcií dojde? A co letos od akcií znojemské společnosti ještě čekat? Na akcie Pegasu jsme se ptali předních českých analytiků.

Anketa: Jiří Šimara

Jiří Šimara (CYRRUS)

Nepředpokládám, že v brzké době dojde k emisi. Management dle svého vyjádření zatím ani neobjevil potenciální akviziční příležitost, natož aby se rozeběhlo nějaké jednání. Pozornost firmy by se navíc měla opět upřít na investice v Egyptě. Pozitivní či negativní dopad emise na nyní obchodované akcie lze posoudit až se znalostí případného akvizičního cíle. Pokud půjde o zajímavá aktiva přinášející firmě růstový potenciál či nákladové synergie, mohou být negativa v podobě ředění kapitálu snadno překonána.

Letošní výsledky budou záležet primárně na tom, jak se firmě podaří využít výrobní kapacitu. Loňský rok byl pod očekáváním právě kvůli slabší produkci, prodej je vzhledem k robustní poptávce stále bezproblémový.

Milan Vaníček

Milan Vaníček (J&T Banka)

Schválení možného vydání nových akcií vnímám jako rutinní záležitost, která je přítomna na většině valných hromad na burze listovaných společností. Současně se nedomnívám, že by bylo této možnosti využito. Pokud však ano, pak by bylo důležité, na jaký účel by byly prostředky využity. Od toho by se odvozoval i kurz akcií. Prvotní reakcí by bylo pravděpodobně přizpůsobení ceny trhu emisní ceně, následně by se vyhodnotil účel a výhodnost nové investice.

Očekával bych, že se titulu bude stále mírně dařit vzhledem k dodávaným číslům. Investoři budou čekat na dividendu a sledovat plnění slíbených cílů.

Petr Hlinomaz

Petr Hlinomaz (BH Securities)

V současné době není podle našeho názoru vydání akcií na pořadu dne. Tento prostor existoval i dříve, i když v o něco menší míře, ale nebyl využit. Muselo by jít o výrazně zajímavou a výhodnou příležitost, což je v tomto oboru asi méně pravděpodobné. Firmy spíše staví nové linky na zelené louce. Tento nástroj tedy může zůstat nevyužitý.

Anketa: David Brzek

David Brzek (Fio banka)

Společnost již v minulosti měla podobný plán, který jí umožňoval vydat nové akcie. Aktuální záměr tak v podstatě navazuje na předchozí stav. Společnost si tímto krokem zajišťuje flexibilitu pro případ, že by se vyskytla vhodná akvizice. Nedomníváme se, že by v horizontu dvou let tato situace nastala a došlo k vydávání nových akcií.

Letošní rok bude po předchozí expanzi spíše obdobím konsolidace. Nižší úroveň investičních výdajů bude pozitivně ovlivňovat cash flow, což by mělo umožnit snížit relativně vyšší zadlužení firmy. Přes zlepšené hospodaření v kontextu zařazení nové výrobní linky neočekáváme výraznější posun kurzu nad 600 Kč, když tyto efekty jsou z našeho pohledu v cenách akcií již z velké části zohledněny.

reklama
reklama