Graf, který potěší všechny odpůrce fiskálního utahování

| redakce

Pamatujete si ještě na rok 2010, kdy začala diskuze, zda si země zasažené recesí mají cestu k prosperitě prospořit? Většina států začala škrtat. Jaký to však mělo efekt? Následující graf ukazuje, že příliš pozitivní ne.

Ben Wolcott ze Center for Economic And Policy Research porovnal země, které rozpočtové škrty provedly, s těmi, které zvolily mírnější přístup. "Pokud by obhájci rozpočtových škrtů měli pravdu, očekávali bychom pozitivní korelaci šetření s růstem zaměstnanosti. V tomto vidění světa by země jako Řecko nebo Španělsko výměnou za škrty obdržely mezinárodní pomoc a zvýšenou důvěru investorů, což by mělo rychle obnovit plnou zaměstnanost," píše.

To se ale nestalo. Téměř každá země, která škrtala, má nyní vyšší míru nezaměstnanosti. Ty, které škrtaly málo, případně rozpočtové výdaje zvýšily, navýšily i zaměstnanost.

Šetření a nezaměstnanost
Šetření a nezaměstnanostZdroj: Center for Economic and Policy Research (CEPR)

(Osa Y ukazuje změnu v míře zaměstnanosti od roku 2010. Osa X změnu v celkové bilanci.)

Graf samozřejmě neukazuje, že by státy neměly šetřit. Spíše ukazuje, že to některé udělaly velmi prudce a brzy. Na druhou stranu je otázkou, co by se s nimi stalo, kdyby šetřit nezačaly.

Zdroj: Center for Economic and Policy Research (CEPR)

reklama
reklama