8 druhů rizik, jež musí zvládnout každý investor

| redakce

Život v moderním demokratickém uspořádání je neoddělitelně spjat s nutností přijetí zodpovědnosti za vlastní činy. To samé by se dalo říci o tržní ekonomice, ve které je svobodným rozhodnutím každého člověka, jak se svými penězi naloží. Ještě před vstupem do řad investorů a obchodníků by si ale každý zájemce o zhodnocení svých peněz měl zjistit, čemu bude na trzích čelit. Před následujícími osmi riziky investory neochrání ani dokonalá diverzifikace jejich portfolií.

1. Tržní riziko provází všechny investory po celou dobu jejich snahy o zhodnocení peněz. Zahrnuje širokou škálu nebezpečí, od špatného výběru jednotlivých akcií, dluhopisů či komodit až po nebezpečí nečekaného pádu trhů v důsledku nepředvídatelných událostí.

2. Inflační riziko je spojeno s růstem cen, a tedy znehodnocováním reálné hodnoty peněz. Pokud byste se během svého života spoléhali výhradně na bankovní ústavy a své peníze pravidelně ukládali na běžný účet, rostla by reálná hodnota vašich úspor pomaleji než jejich hodnota nominální. Chcete-li znehodnocování peněz bránit, musíte investovat s pomocí takových nástrojů, jejichž cena poroste rychleji než inflace.

3. Riziko likvidity je doménou zejména alternativních investičních prostředků, jakým může být například umění. Hlavním problémem málo likvidních aktiv je to, že se vám je v případě náhlé potřeby nemusí podařit rychle prodat za odpovídající cenu, když potřebujete hotovost na pokrytí aktuálních potřeb. Aktivy s nízkou likviditou ale nemusejí být jen obrazy nebo plastiky, komplikace při potřebě rychlého prodeje mohou nastat i u některých druhů nemovitostí, málo obchodovaných akcií nebo rizikových junk bondů.

4. Riziko správného načasování se pohybuje na pomezí zákonitostí finančního trhu a dovedností a schopností jedince. V ideální situaci by se každý investor měl řídit poučkou "levně nakoupit, draze prodat", o což se všichni také snaží. Ne vždy jsou ale úspěšní. Určit dokonale, kde se nacházejí lokální cenová maxima a minima, není jednoduché a většina drobných investorů bohužel kvůli nízké disciplíně při lokálních maximech v euforii nakupuje a na minimech ve strachu prodává.

5. Deficitní riziko není založeno na zákonitostech trhu, ale výhradně na soukromém životě. Stejně jako tržní riziko zahrnuje i deficitní riziko řadu událostí, s nimiž se každý člověk během života může setkat a v důsledku kterých může přijít o velkou část svých úspor. Obecně je spojeno s obavami, zda budeme všechny své výdaje schopni pokrýt vlastními příjmy a úsporami a nebudeme v důsledku nedostatku financí donuceni ke snížení svého životního standardu a omezení svých aktivit.

6. Riziko nečekaných výdajů zahrnuje důsledky všech finančně nákladných událostí, jejichž příchod či vznik je pro jedince zcela nepředvídatelný. Do této kategorie spadají například výdaje plynoucí ze zdravotních komplikací nebo přírodních katastrof, které člověk musí vynaložit bez ohledu na svoji aktuální finanční situaci.

7. Politické riziko je nejčastěji spojeno s vládními rozhodnutími a novými zákony, jež mohou zásadním způsobem negativně ovlivnit hodnotu investičního portfolia. Rizikové jsou v tomto ohledu zejména investice do akcií nebo dluhopisů firem operujících ve vysoce regulovaných odvětvích, jakým je například finanční sektor.

8. Geopolitické riziko vyvěrá z podstaty odvěkého uspořádání světa. Rozdílné kultury, politická uspořádání či geografické dispozice jednotlivých zemí vytvářejí mezi jistými územními celky neustálé napětí, které se při extrémním nakumulování může uvolnit v podobě válečných konfliktů či diplomatických sporů. Ve spojení s těmito událostmi je velmi těžké předem určit, jaký bude rozsah jejich důsledků. V některých případech se situace rychle uklidní a trhy zůstanou nedotčeny, jindy mohou investoři zpanikařit a poslat ceny všech obchodovatelných aktiv prudce dolů.

Zdroj: MarketWatch

reklama
reklama