Kde jsou nejpříznivější podmínky pro podnikání?

| Anne-Françoise Blüher

Economist Intelligence Unit zveřejnila nový žebříček podnikatelského prostředí, který hodnotí, jak jsou příznivé podmínky pro podnikání v jednotlivých zemích. Je patrné, že nejpřátelštější prostředí vůči podnikatelům panuje v Singapuru, následují Švýcarsko a Hongkong. Česko je na 28. místě z 82 zemí.

Z mnoha důvodů se skutečně jedná o země, které jsou vůči zbytku světa z pohledu podnikatelů výjimečné. Investoři či podnikatelé by si ale měli být vědomi i dalších důležitých aspektů, které ovlivňují jejich podnikání. Například v oblasti "právo rozhodovat a odpovědnost" (Voice and Accountability), která odráží vnímání nejen toho, do jaké míry se obyvatelé dané země podílejí na volebním procesu, ale i míru svobody vyjadřování, sdružování se či svobodná média, Singapur ani Hongkong mezi vůdce rozhodně nepatří.

Právo rozhodovat a odpovědnost

Velmi překvapivé je také špatné umístění Švýcarska v kategorii "ochrana investora". Tento index měří sílu ochrany minoritních akcionářů v situaci, kdy management firmy zneužije korporátní aktiva pro svůj osobní prospěch, jak uvádí Světová banka.

Ochrana investora

Žádná z těchto tří zemí není "nejlevnější" ani v případě vynutitelnosti kontraktů. V tomto případě dosahují náklady více než 20 % výše pohledávky.

Vynutitelnost kontraktu

Naopak velmi pozitivním faktem je celkové daňové zatížení, tedy celková částka daní a povinných odvodů (včetně odvodů z mezd) ze strany podnikatelů po odečtu všech uznatelných nákladů. Tento podíl daní na celkovém firemním zisku je v uvedených třech zemích opravdu velmi nízký.

Celkové daňové zatížení

V každém případě ale může být zavádějící se spoléhat jen na image země, protože rizika i příležitosti jsou často obsaženy v detailech.

reklama
reklama