S&P 500 do pěti let na 3 500? Tak praví Shillerův indikátor CAPE!

S&P 500 do pěti let na 3 500? Tak praví Shillerův indikátor CAPE!

| redakce

Shillerův cyklicky očištěný P/E poměr (CAPE) pro index S&P 500 má zvláštní historický vztah k výnosům 10letých amerických státních dluhopisů.

Před čtyřmi lety se na serveru Seeking Alpha objevil následující model využívající poměru CAPE pro predikce úrovně, kam až se může index S&P 500 dostat:

Nacházíme se v bodě zvratu. Pokud se bude oživení nadále rozvíjet, výnos 10letých státních dluhopisů nakonec začne růst, ať už tažený inflací, nebo zvýšením sazeb Fedu. Jakmile to nastane, dojde k obratu rizikových prémií, což povede k velmi působivým desetiletým P/E. Například při výnosech 5 % by bylo desetileté P/E 36, z čehož by se dala odvodit hodnota indexu S&P 500 okolo 1 950 bodů. Pokud se tak stane, zažijeme hněv medvědů a radost býků.

Index nedávno hranici 1 950 bodů překonal. Metodu podávající slibné výsledky se autoři rozhodli využít znovu s malou aktualizací. Do vztahu zahrnuli dopady nekonvenční monetární politiky Fedu (kvantitativního uvolňování - QE) a efektu omezování QE. Metoda pracuje s daty od roku 1987, což byl rok, který odstartoval moderní éru trhu, protože tehdy poprvé byl krach stvořen počítačem.

Model zahrnuje vztahy mezi 10letými výnosy amerických státních dluhopisů a CAPE ve dvou situacích - s výnosem nad a pod 5 % - před příchodem QE.

CAPE jako funkce výnosů 10letých amerických státních dluhopisů (výnos menší než 5 %)
CAPE jako funkce výnosů 10letých amerických státních dluhopisů (výnos menší než 5 %)Zdroj: Seeking Alpha
CAPE jako funkce výnosů 10letých amerických státních dluhopisů (výnos vyšší než 5 %)
CAPE jako funkce výnosů 10letých amerických státních dluhopisů (výnos vyšší než 5 %)Zdroj: Seeking Alpha

Platí přitom následující:

  • Když byly výnosy nižší než 5 %, poměr CAPE s jejich růstem stoupal.
  • Když přesahovaly 5 %, CAPE při jejich růstu klesal.
  • Pro výnosy 5,3 % by tyto dvě rovnice přinesly podobný výsledek. - CAPE by měl dosáhnout hodnoty 33.

Nicméně příchod kvantitativního uvolňování změnil pravidla hry.

CAPE jako funkce výnosů 10letých amerických státních dluhopisů (výnos v %)
CAPE jako funkce výnosů 10letých amerických státních dluhopisů (výnos v %)Zdroj: Seeking Alpha

Kvalitu regresního modelu hodnotíme pomocí indexu determinace (R2), který udává, kolik procent rozptylu vysvětlované proměnné je vysvětleno modelem. V našem případě dosahuje hodnoty pouhých 0,33.

Kvůli podezření, že by toto období mohlo být ovlivněno vnímáním rizika, byla analýza doplněna o faktor času. Cesta je klikatá, ale trend je jasný - spolu s pokračujícím prostředím nízkých úrokových sazeb je trh stále méně vystrašený a valuace akcií se zvyšují.

Rozptyl poměru CAPE ve vztahu k času
Rozptyl poměru CAPE ve vztahu k časuZdroj: Seeking Alpha

Index determinace 0,83 naznačuje, že čas je rozhodujícím faktorem. Důvěra investorů je dána pocitem, že mají Fed v zádech. Co kdyby byl Fed schopen během následujících pěti let pozvolna zvýšit výnosy až k 5 %, zatímco by poskytoval regulovaný stimul, který by byl dostačující pro prevenci finanční krize?

Pokud bychom předpokládali reálný růst HDP o 2,3 % ročně, inflaci kolem 2 %, vývoj korporátních zisků v souladu s trendem a postupný růst výnosů k 5 %, dospěli bychom k hodnotě indexu S&P 500 3 340 bodů, což znamená reálné zhodnocení o 11 % ročně během sledovaných 5 let (k tomu lze navíc připočítat dividendy).

V čem může být háček?

  • Zahrnutím dat z dob před rokem 1987 by se dramaticky snížily hodnoty CAPE a S&P 500.
  • QE je nový fenomén a nemáme jistotu, že předešlé vztahy po aktualizaci metodiky budou fungovat, jakmile Fed přestane se stimulací ekonomiky.
  • Pokud se rozpoutá vysoká inflace, může to dopadnout na akciové valuace.
  • Vysoká cílová cena odvozená z modelu je postavena na předpokladu, že výnosy desetiletých dluhopisů dosáhnou 5 % během následujících 4 let, což je poměrně nepravděpodobné. Kvantitativní uvolňování značně ovlivnilo výhled úrokových sazeb.

Zdroj: Seeking Alpha

reklama
reklama