Komodita budoucnosti? Voda poráží na burze většinu konkurence

| redakce

Investory stále více lákají akcie společností, které se zaměřují například na systémy pro skladování, čištění, sanitaci, budování sítí, odsolování, vývoj technologií či efektivnější hospodaření s vodou.

"Segment vodního hospodářství se prudce rozvíjí a lze očekávat, že toto tempo nadále poroste. Pohání jej zejména rychlý růst asijských ekonomik, kde se poptávka po vodě zvyšuje jak kvůli průmyslovému rozvoji, tak z důvodu pokračující urbanizace. S obdobnými problémy se ale potýká řada dalších rozvíjejících se zemí, například v Jižní Americe," říká Jan Barta, generální ředitel ČSOB Asset Management. "Ale ani vyspělé státy se nevyhnou investicím do vodovodní sítě. Ta je ve většině evropských států zastaralá a dochází v ní k velkým ztrátám." Podle odhadů například v Irsku zhruba 40 % vody nikdy nedorazí ke spotřebitelům kvůli prosakujícímu potrubí.

Spotřeba vody se zvětšuje nejen v důsledku růstu světové populace, ale také s jejím zvyšujícím se životním standardem. Z globálního pohledu však zatím není největším problémem její nedostatek, ale spíše dostupnost, kvalita a hospodaření s ní.

"Zajistit dodávky vody ve vyhovující kvalitě je úkol, před kterým stojí většina zemí. Bude vyžadovat obrovské investice. Právě předpoklad trvalé poptávky a stabilního rozvoje je hlavním důvodem důvěry investorů v toto odvětví. Voda je zkrátka komoditou budoucnosti," dodává Jan Barta.

Zajímavá fakta o vodě

Je potřeba:

150 litrů vody na výrobu 1 kg papíru;

7 000 litrů vody na výrobu 1 barelu surové ropy;

25 700 litrů vody na produkci potravin pro čtyřčlennou rodinu na 1 den;

148 000 litrů vody na výrobu 1 auta.

Zdroj: ČSOB

reklama
reklama