Než se pustíte do velkých finančních plánů, spočítejte si, jak na tom jste

| redakce

Čisté jmění je jedním z finančních termínů, které lze často slýchat v souvislosti s celebritami. Jak ho správně spočítat?

Čisté jmění je (tržní) hodnota vašeho majetku po odečtení dluhů. I když to zní docela jednoduše, výpočet "finančního zdraví" může být komplikovanější, protože je do něj potřeba zahrnout různé typy investic.

Spočítejte si svá aktiva

Pro vypočtení čistého bohatství je nutné znát hodnotu svých celkových aktiv. Hotovost plus všechno, co vlastníte a co má reálnou hodnotu. Nezapočítávejte to, co zatím vlastní banka nebo leasingová společnost.

Pokud máte vlastní dům nebo auto, můžete je rovnou zahrnout mezi aktiva. Hotovost, úspory, penzijní plány nebo investice – to vše do aktiv patří. Dalšími kategoriemi, které mají v aktivech bezpochyby své místo, jsou hůře tržně ocenitelné položky jako šperky, drahé kovy, starožitnosti či umělecké nebo sběratelské předměty. Pokud některé položky nemá smysl nebo nelze oceňovat, do aktiv je nezahrnujte.

Co s majetkem na úvěr?

U domu na hypotéku vypočítejte, z jaké části již patří vám, ne bance. Jeho sumu lze považovat za aktivum, přestože by jej šlo jen těžko zpeněžit (tržní hodnota domu mínus nesplacená část hypotéky).

Pokud chcete do aktiv vypočítat podíl z auta, za které platíte leasing, pamatujte na amortizaci. Stejně jako u domu nebo čehokoli jiného musí být kalkulace založena na tom, jakou hodnotu má auto na trhu nyní. Odečítá se to, co ještě zbývá splatit.

Co nejsou aktiva?

Položky, které mezi reálná aktiva rozhodně nepleťte, jsou ty, jejichž hodnota je zanedbatelná, například běžné oblečení (výjimkou může být luxusní kožich nebo šaty z přehlídkového mola). Také nelze započítávat očekávané příjmy. Nejsou aktivem do doby, než bude hotovost v bance nebo pod matrací.

Jak spočítat dluhy?

Dluhy se počítají trochu komplikovaněji. Je potřeba vypočítat přesnou částku k danému okamžiku. Hodnotu vypůjčené částky je nutné navýšit o úroky a snížit o již splacenou jistinu. Do dluhu nezahrnujte běžné měsíční platby.

Nezapomeňte zahrnout všechny typy půjček - studentské, hypotéční, spotřební a leasingové, dluhy na kreditních kartách, peníze, co dlužíte strýčkovi, zkrátka vše, co se musí splatit. Tak dostanete celkový dluh.

Když jsou všechny složité kalkulace za vámi, stačí už jen jednoduchá matematika, v níž své celkové dluhy od celkových aktiv odečtete. Hodně štěstí v počtech, ať aktiva převažují nad dluhy!

Zdroj: My Bank Tracker

reklama
reklama