Jak dnes investují (čeští) boháči? Podvažují riziko, ale věří příběhu o oživení

| Roman Chlupatý

Firemní dluhopisy s delší splatností a dividendové akcie zavedených firem – to svým movitým klientům radí rakouská privátní Bank Gutmann. Investičnímu webu to prozradil Jan Prachař, jeden z ředitelů její pražské pobočky. V případě akcií banka preferuje Spojené státy a Asii.

Výnosy z dluhopisů se blíží nule, akciové indexy v rozvinutých zemích jsou na rekordech, zdrojů nejistoty je ale stále dost. Jak na to reagují movití lidé, případně jak jim radíte investovat?

Jan Prachař
Jan Prachař

Naši klienti toho tolik nedělají. Snažíme se totiž být v aktivní správě peněz velmi konzistentní. Většina našich klientů je ze své podstaty – a z podstaty služby, kterou vyhledávají – dost konzervativní, podíl rizikovějších aktiv v jejich portfoliích je tedy omezený. Situaci tedy sledují a jsou konfrontováni s tím, co jste říkal, tedy s tím, že kvalitní dluhopisy skoro nic nevydělávají a na akciovém trhu se začíná mluvit o bublině (otázka je, zda se jedná o bublinu). Žádné velké akce ze strany klientů jsme ale nezaznamenali, jen v několika případech jsme v posledních týdnech ponižovali část rizikovějších aktiv.

Nedávné průzkumy v Americe i zprávy z Evropy naznačují, že movitá klientela ve stále větší míře investuje do private equity a dalších alternativ. Platí to i o českých boháčích?

Svým klientům nabízíme private equity jako druh alternativní investice. Nesnažíme se to ale vázat na aktivní správu majetku, protože to vnímáme jako úplně jiný druh investice, například z pohledu likvidity, což bývá zásadní téma pro většinu našich klientů. Ti chtějí mít aktivně spravovaný majetek, který je v rozumné době k dispozici v případě, že budou potřebovat prostředky na své podnikání nebo jiný druh investice. To u private equity většinou bývá problém, tam je prodej otázkou měsíců nebo let.

A je tedy nyní o podobné typy investic, které jsou s trhy nízce korelovány, větší zájem?

Nezaznamenali jsme nijak větší poptávku. Když klient vyhledává naše služby, má už většinou představu o tom, kolik majetku chce spravovat aktivně a kolik by mělo jít do alternativních věcí, jako jsou nemovitosti, private equity a jiné druhy alternativ.

Co se nástrojů dostupných na finančních trzích týče, co v tuto chvíli považujete za dobrou ochranu před možnou korekcí, o které se s poukazem na současná maxima hodně mluví?

Nám se už poměrně dlouho z těch hlavních aktiv líbí korporátní sektor, tedy dluhopisy velkých značek s globální působností a se zdravým cash flow. Tam je podle nás stále možné najít zajímavý investiční obligační příběh. Je ale potřeba zabývat se durací, tedy splatností dluhopisů. Splatnost je potřeba lehce prodlužovat. Roční a dvouleté dluhopisy totiž v tuto chvíli nabízejí tak nízké výnosy do splatnosti, že to začíná být problém.

Jak jste zmínil, na akciových trzích se spekuluje o bublině. Jsou i tak pro vás zajímavé?

Na akciových trzích velmi pozitivně vnímáme dividendové tituly. Ve chvíli, kdy se globální úrokové sazby blíží k nule, může stabilní titul, velká firma se zdravou bilancí a prokazatelnou dividendovou historií, pro finanční trh být jistou alternativou, když to přeženu, bezrizikového aktiva. Pochopitelně není bezrizikové, volatilita je nebo může být u akcií velký problém. I tak se nám ale dividendové tituly aktuálně líbí.

Na co konkrétně teď radíte svým klientům sázet?

Pokud to rozdělíme podle regionů, tak se nám stále líbí Spojené státy a do jisté míry emerging markets nebo Asie jako taková. U evropských akcií se domníváme, že dynamika růstu bude v příštích letech ve srovnání s Amerikou, kde vidíme jasné oživení, potlačena.

Související otázka na závěr: Jakou náladu nyní movití lidé mají? Věří příběhu o oživení Česka a Evropy, který je často připomínán, ale který zpochybnila nejnovější data?

Podle mě mu věří více, než mu věřili před dvěma, třemi lety. Tehdy si někteří naši klienti kladli otázky, zda přežije eurozóna, jaká je případná alternativa k euru a podobně. I proto byly velkým tématem alternativní ekonomiky, respektive alternativní měny – australský dolar či švédská a norská koruna. Teď už tomu, že se věci zlepšují, naši klienti věří mnohem více a žádné panické reakce u nich nesledujeme.

reklama
reklama