Vyšší riziko znamená vyšší výnos? Tato poučka neplatí

| redakce

To, že vyšší zisky přicházejí až s vyšším rizikem, je jedno ze základních "pravidel" investování. Jenže toto pravidlo je velice často dezinterpretováno.

"Slyšíme to stále dokola: Riziková aktiva slibují vyšší zisk. Pokud chcete vydělat, více riskujte," říká Howard Marks z Oaktree Capital. "Obě tyto věty jsou strašlivé."

Podle Markse investoři riziko často nechápou. "Ten vztah je lepší popsat jinak. Investice, které jsou rizikové, by měly nabídnout vyšší výnos, aby se o ně investoři vůbec zajímali. Problém je tady se slovy 'by měly'. Mluvíme o názorech investorů, nikoli o faktech. Rizikové investice z definice mají daleko do jistého výnosu," píše Marks.

Ve své knize Ta nejdůležitější věc (The Most Important Thing) tuto situaci popsal trefným grafem.

Vztah rizika a výnosu dle Howarda Markse
Vztah rizika a výnosu dle Howarda Markse

Přímka, která začíná v levém dolním rohu a roste směrem k pravému hornímu rohu, označuje tradiční chápání rizika. Jenže jsou to křivky a vertikální úsečky, které označují skutečný vztah rizika a výnosu. Výnos u rizikové investice tedy může být mnohem vyšší, ale také nemusí být žádný, případně může být i záporný.

Zdroj: Oaktree Capital Management

reklama
reklama