Výhled ceny ropy na další měsíce: Převažují rizika na straně dalšího poklesu

| Ľuboš Mokráš

Klíčovým faktorem ovlivňujícím dlouhodobý vývoj cen ropy je trvale aktuální a očekávané tempo růstu světového hospodářství, v jeho rámci pak hlavně výkonnost rozvíjejících se ekonomik (především Číny, u které trvají obavy z výraznějšího zpomalení růstu). S tempem růstu světové ekonomiky přímo souvisí tempo růstu poptávky po ropě a ropných produktech. V dohledné budoucnosti očekáváme pokračování relativně pomalého růstu ve světě, rizika jsou momentálně jednoznačně na straně spíše pomalejšího než rychlejšího růstu (zejména kvůli Evropě), a tedy pomalejšího růstu poptávky po ropě.

Aktuální situace a krátkodobý výhled (1 měsíc)

Riziková prémie související s geopolitickými problémy po přechodném růstu rychle klesla, a to především díky nadbytku ropy na trhu způsobenému rychlejším růstem produkce než spotřeby. Problémy v severní Africe (z producentů hlavně Libye) a na Blízkém a Středním východě (především Irák) však trvají a nadále potenciálně ohrožují produkci v těchto klíčových regionech.

Zatím také nelze považovat za vyřešenou ukrajinskou krizi, která má potenciál narušit export plynu a ropy z Ruska. Sankce EU obsahují části explicitně zaměřené na těžbu a dopravu ropy a také na zařízení na průzkum nových ložisek.

Pokud by se udržel relativní přebytek ropy na trhu a ohniska geopolitického napětí by nedodávala ceně ropy růstové impulzy, má cena ropy prostor pro další pokles. Riziko poklesu u severoamerické ropy WTI je větší, protože zde se koncentruje podstatná část přírůstků těžby (USA, Kanada). Výraznější pokles ceny ropy by mohl vyprovokovat ke snížení těžebních kvót kartel OPEC, to samo o sobě prostor pro pokles ceny omezuje.

Vývoj cen ropy a jejích derivátů

Střednědobý a dlouhodobý výhled

Klíčovým faktorem ovlivňujícím dlouhodobý vývoj cen ropy je trvale aktuální a očekávané tempo růstu světového hospodářství a v jeho rámci obzvlášť výkonnost rozvíjejících se ekonomik (především Číny, u které trvají obavy z výraznějšího zpomalení růstu). S tempem růstu světové ekonomiky pak přímo souvisí tempo růstu poptávky po ropě a ropných produktech. V dohledné budoucnosti očekáváme pokračování relativně pomalého růstu ve světě, rizika jsou momentálně jednoznačně na straně spíše pomalejšího než rychlejšího růstu (zejména kvůli Evropě), a tedy pomalejšího růstu poptávky po ropě.

Produkce ropy pokračuje v solidním růstu díky rychlému rozvoji těžby z alternativních zdrojů v Severní Americe. Riziková prémie k ceně ropy způsobená neklidem v oblasti Středního východu by měla trvat další měsíce, u ukrajinské krize stále čekáme relativně rychlé zklidnění situace a snížení rizika.

Výrazná eskalace u některého z geopolitických problémů je málo pravděpodobná, ale vedla by k podstatnému růstu ceny. Podstatnější zpomalení růstu čínské ekonomiky nebo další globální ekonomické problémy by mohly cenu ropy Brent dostat podstatně pod 100 USD za barel (mezi 80 a 90 USD). Také tuto alternativu však považujeme za málo pravděpodobnou.

Výhled ceny ropy brent
reklama
reklama