Mentalita snajpra: 4 triky, díky nimž budete lépe jednat pod tlakem

| redakce

Kdo je ideální lídr? Ve stresových situacích jedná s chladnou hlavou stejně jako střelec, než stiskne spoušť. I pod tlakem zůstává rozhodný, emocionálně stabilní, soustředěný na jasný cíl. Aby učinil správné rozhodnutí, musí porozumět situaci.

Firmy čelí novým výzvám s každým dalším rozhodnutím. Musejí si zvykat na rostoucí význam sociálních médií, změny v klientské základně a sílící konkurenci. Kvality lídra jsou proto zásadní. Řídit společnost v současnosti představuje vysoce specializovanou práci jen pro opravdu zkušené a schopné.

Studie společnosti Advanced Brain Monitoring (ABM) došla k závěru, že se lídry nerodíme, ale stáváme. Tréninkem některých mentálních dovedností lze dosáhnout lepšího výkonu. Vědci z ABM dále odhalili, že úspěšní střelci dosahují optimálního stavu mysli těsně před výstřelem. Tento stav lze monitorovat a analyzovat nejen u nich, ale i u kohokoli, kdo musí při své práci činit kritická rozhodnutí.

Stejně jako lze tréninkem určitých mentálních dovedností z emocionálně založeného vojáka udělat profesionální stroj na zabíjení, lze i omylné jednotlivce přetvořit na úspěšné firemní lídry, kteří dokáží dělat ta nejlepší rozhodnutí.

Které prvky chování střelce by neměly chybět manažerům firem?

1. Personalizované rozhodování

Rozhodnutí, která lídři činí, a způsoby, jakými se vypořádávají se stresem a kritikou, odrážejí jejich povahu a míru, do jaké dokáží opustit své vlastní psychologické stereotypy. Způsob, jakým jsou vnímáni a jak vnímají ty, kteří jejich rozhodnutí ovlivňují, jen zvyšuje tlak, jakému čelí během rozhodování.

The choices that leaders make, the way they handle pressure and criticism reflect upon their characters—leaving their own psychological marks. The way they’re perceived—and the way they perceive those their decisions affect—will only increase the pressures they face during the decision-making process.

2. Klíčová je empatie

Empatie je důležitou příměsí v procesu rozhodování a pomáhá zlepšovat kvalitu učiněných rozhodnutí. Snajpři mají větší kontakt se svým cílem než třeba pilot stíhačky nebo střelec v tanku. Schopnost odhadnout, jak se cíl zachová a proč, je unikátní dovednost, která vede k lepšímu rozhodnutí, zda "zabít, nebo nechat žít".

Stejně jako lídři firem jsou střelci pod drobnohledem. Každý výstřel je podroben analýze, zda byl opodstatněný. Mohou skončit i ve vězení, pokud byla jejich volba chybná.

Existují studie, které ukazují, že někteří lídři postrádají empatii a ostatní charakterové rysy, které by jim umožňovaly činit osobnější rozhodnutí. V prostředí sociálních médií může mít špatný typ řízení katastrofické následky.

3. Všechno je potřeba propočítat

Střelec před každým rozhodnutím střelit, či nestřelit projde dlouhý mentální checklist, z čehož vyplyne, zda je akce odůvodněná.

Myšlenkový základ - "protože smím" - nestačí. Kroky lídrů jsou kontrolovány představenstvem, akcionáři, podřízenými, případně i tiskem a veřejností v případě firmy obchodované na burze. Pokud je logika špatná, mohou jejich rozhodnutí zničit reputaci a hodnotu celé organizace.

4. Analyzujte situaci

Vždy je nutné vzít v úvahu mnoho proměnných. Než zmáčkne střelec spoušť, propočte rychlost a teplotu vzduchu, úhel a podobně. Lídři firem také musejí umět správně posoudit situaci, zejména v období, kdy je firma pod tlakem.

Zdroj: Forbes

reklama
reklama