Měsíční zpráva o elektřině: Povolenky by měly postupně mírně zdražovat, na trhu s uhlím se hledá nová rovnováha
|

Měsíční zpráva o elektřině: Povolenky by měly postupně mírně zdražovat, na trhu s uhlím se hledá nová rovnováha

Po dubnovém zamrznutí cen elektřiny v úzkém rozpětí 31,50-31,80 EUR/MWh došlo zkraje května ke skokovému poklesu ceny českého Cal16 kontraktu k hodnotě 31,30 EUR/MWh. V průběhu měsíce byla prolomena i tato hranice a cenový propad se zastavil až na 30,85 EUR/MWh. Na konci května vzrostla cena zpět nad 31 EUR/MWh.

Elektřina Energetika Emisní povolenky Analytici ČS Petr Bártek

Cenový vývoj tak částečně kopíroval trh s ropou a jejími deriváty, kde po počátečním oslabení následoval nárůst cen na konci měsíce. Výrazný impulz do korunových cen elektřiny nevnesl ani kurz koruny, který zůstal celý měsíc uzavřený v rozmezí 27,30-27,50 EUR/CZK, a tak se korunová cena Cal16 kontraktu pohybovala v pásmu 840-870 CZK/MWh. Ke změně nedošlo ani ve vývoji DE/CZ spreadu, který osciloval okolo 0,50 EUR/MWh.

Na začátku května došlo k výraznému zploštění forwardové křivky. Ceny Cal17 a Cal18 kontraktů, které se tradičně držely výrazně pod cenou Cal16, srovnaly krok a květen zakončily všechny tři kontrakty na podobné cenové úrovni. V průběhu měsíce byly zaznamenány zvýšené spotřebitelské nákupy na Cal16 dodávce v období, kdy se cena pohybovala pod 31 EUR/MWh.

Ceny elektřiny

Krátkodobý výhled: Uhlí má k oživení daleko

Ceny elektřiny, emisních povolenek a uhlí

V květnu ceny elektřiny u bližších kontraktů lehce poklesly, když mírně oslabily jak povolenky, tak uhlí, plyn i spready. Výrazně níže byly kvůli sezónním vlivům měsíční kontrakty, naopak dlouhé kontrakty na roky 2016-2017 pokračovaly v postupném zlepšování.

Ceny CDS a zemního plynu Spotřeba elektřiny

Trh s uhlím je nadále pod tlakem klesající poptávky z Číny, která i přes mírné oživení v průmyslu trpí vysokými zásobami. Částečnou podporu naopak poskytlo snížení produkce v Kolumbii (omezení noční dopravy) a v JAR (nedostatek elektřiny).

Ceny ropy a plynu většinu května klesaly, když pokračoval příliv negativních zpráv o rekordní produkci Saúdské Arábie a Iráku. Také íránští představitelé jsou optimističtí a očekávají v případě zrušení sankcí návrat na dřívější úrovně těžby během tří měsíců. Začátkem června ceny ropy lehce oživily poté, co v USA došlo po dlouhé době k poklesu zásob. Následně se ale trh vrátil k poklesu.

Trh s emisními povolenkami řeší finální schválení MSR, během května tak na něm docházelo k lehkému vybírání zisků. Z pohledu kapacit a spreadů se zatím neprojevilo zavírání jaderné elektrárny Grafenrheinfeld, když na trh působily hlavně údaje o vysoké produkci z obnovitelných zdrojů. Během loňska Německo přistavělo dalších 6,8 GW této kapacity, což bylo nad plánem, a to z důvodu změn ve státní podpoře. Provozovatelé tak urychlili dostavbu na konci roku, začátek letošního roku už byl naopak pomalejší. Data z počátku června zatím neukazují na zrychlení v zavírání starých kapacit.

Vysoké světové zásoby uhlí a oslabující "komoditní" měny pravděpodobně nedovolí v nejbližší době znatelný růst cen podkladových komodit. Čeká se sezónní oživení v Číně, otázkou je ale jeho síla. Pomoci by částečně mohl americký dolar (čekáme jeho posílení) a povolenky v návaznosti na finální schválení MSR. Celkově ale pro červen u cen elektřiny vidíme spíše riziko směrem dolů, hlavně v případě eskalace rusko-ukrajinské krize či neúspěchu v jednáních mezi Řeckem a jeho věřiteli.

Vývoj kapacit v Německu bez překvapení

Německá Bundesnetzagentur na začátku června zveřejnila aktualizovaný seznam instalovaných kapacit a nahlášených přírůstků či úbytků na roky 2015-2018. Čísla na první pohled nevypadají povzbudivě, když se celkový plánovaný úbytek konvenčních kapacit mezi roky 2014 a 2018 zmenšil z 5,2 GW reportovaných v říjnu 2014 na současné 3 GW. Došlo ale jen k přesunu části kapacit do rezervních nebo "dočasně odstavených" o rok dříve (v roce 2014 místo v roce 2015). Tyto kapacity Bnetz oficiálně nebere jako úbytek, na trhu ale chybějí.

Očekávaný vývoj konvenčních kapacit Očekávaný vývoj obnovitelných kapacit

Celkové plánované snížení tak zůstalo na zhruba 5,2 GW (2014-2018). To je i tak zklamání, protože jsme očekávali, že odstavování kapacit bude nabírat na rychlosti. Na druhou stranu došlo k rychlejšímu odstavení některých černouhelných kapacit (v roce 2014 místo v roce 2015), takže si stále myslíme, že rozhodnutí o dalších kapacitách je jen otázkou času. Ve hře je také uhlíková daň u uhelných zdrojů.

Obnovitelné kapacity v loňském roce rostly o něco rychleji (+6,8 GW), než jsme původně odhadovali (+6,2 GW). Strukturálně rostly rychleji kapacity pobřežních větrných parků a biomasa, zatímco rozvoj mořských větrníků je pomalejší. Pozitivní je, že za prvních pět měsíců letošního roku přibylo "jen" 1,5 GW, když výrazně zpomalila výstavba solárních zdrojů.

Aktuální vývoj kapacit neukazuje do roku 2018 na žádné výrazné zlepšení na trhu. Z tohoto pohledu trh oceňuje delší kontrakty správně. Ze strategického pohledu ale již trh neoddiskutovatelně je za vrcholem konvenčních kapacit a současné nízké úrovně clean-dark/spark spreadů tlačí na urychlené zavírání kapacit.

Povolenky: MSR od roku 2019 prakticky jistá

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí dle očekávání schválil kompromisní návrh na zavedení takzvané tržní stabilizační rezervy (MSR) trhu s emisními povolenkami na oxid uhličitý od roku 2019. Finální schválení od plenárního zasedání Evropského parlamentu by mělo přijít během druhého červnového týdne a bude následováno schválením Radou Evropské unie ještě v červenci. Čeká se, že tyto dva kroky budou pouze formalitou.

Zavedení MSR až od roku 2019 bude znamenat přebytek na trhu povolenek v letech 2017 a 2018 (tedy po skončení současného backloadingu a před začátkem MSR). Na druhou stranu ale trh dostal signál, že se přebytek povolenek bude dlouhodobě snižovat. V nejbližším roce proto očekáváme pomalý růst ceny povolenek k úrovni 9-10 EUR/t (aktuálně něco přes 7 EUR), následně do roku 2018 obchodování v cenovém koridoru 8-12 EUR/t.

Dalším bodem na programu dlouhodobého procesu resuscitace trhu ETS je nastavení pravidel pro dosažení cíle snížení emisí do roku 2030 v EU minimálně o 40 %. Evropská komise plánuje zveřejnit návrh pravidel v polovině července, možná to ale nechá až na konec srpna. Celkový strop objemu vydávaných emisí se nyní snižuje o 1,74 % ročně a od roku 2021 by se měl snižovat o 2,2 %.

Schvalování přesných pravidel může podle některých politiků z Evropského parlamentu zabrat až dva roky. Největší boj se samozřejmě strhne o zdarma přidělované povolenky. Tyto politické tanečky by nicméně neměly ovlivňovat celkový vývoj nabídky a pravděpodobně ani poptávky. Od roku 2019 do roku 2025 očekáváme díky implementaci MSR a rychlejšímu poklesu stropu nabídky (od roku 2020) snížení přebytku povolenek z aktuálních asi 2,2 miliardy kusů na 600 milionů kusů. To by mělo stačit na to, aby ceny povolenek na konci tohoto období narostly na úrovně podporující přechod z uhlí na čistší paliva (při současných cenách uhlí a plynu asi na 40 EUR za povolenku).

Hledání nové rovnováhy na trhu s uhlím pokračuje

Divoké zprávy z poslední doby potvrzují, jak turbulentním obdobím trh s uhlím prochází. Na straně poptávky působí zpomalení čínské ekonomiky umocněné jejím nečekaně rychlým strukturálním posunem směrem k vodě a obnovitelným zdrojům. Čína v dubnu pokračovala v rychlém omezování importu, který meziročně klesl o 26 % (v 1Q2015 se dovoz propadl o 42 %). Na začátku května pak zveřejnila akční plán "čisté uhlí" na roky 2015-2020. Zvyšovat se bude efektivita spotřeby uhlí prostřednictvím retrofitů elektráren, budováním nových skladových terminálů a optimalizací logistiky. Čína v podstatě do roku 2020 zakáže v některých městech spalování uhlí za účelem výroby tepla. Tento plán navazuje na jiný akční plán z března, jehož cílem je snížení spotřeby uhlí o 80 milionů tun (2 %) do roku 2017 a o 160 milionů tun (4 %) do roku 2020.

Na straně nabídky dochází ke zpožděnému, ale viditelnému omezování produkce jak v exportních zemích, tak hlavně v samotné Číně.

  • Produkce uhlí v Číně v prvních čtyřech měsících roku meziročně klesla o 6,1 % (asi 75 milionů tun).
  • Kolumbie snížila odhad letošní produkce z 98 na 87 milionů tun z důvodu omezení noční dopravy uhlí po železnici.
  • Společnost Glencore snižuje svoji produkci uhlí o plánovaných 15 % a mohla by tento cíl v případě slabého trhu navýšit.
  • Americká Murray Energy kvůli nízkým cenám uhlí propustí 1 800 ze 7 500 zaměstnanců. Roční produkce Murray je asi 65 milionů tun.
  • Krátkodobě je trh podporován klesajícím exportem z JAR. Výrobce elektřiny ESCOM čelí problémům ve výrobě i finančním problémům, což zpětně omezuje důlní produkci a aktivitu v přístavech. Cena jihoafrického uhlí tak poprvé po mnoha letech vyskočila nad úrovně v Evropě i v Austrálii.

Postupně se naopak rodí možný budoucí tahoun uhelného trhu v podobě Indie. Ta má přesně opačné problémy než zbytek světa a produkce Coal India má před sebou velkou výzvu zdvojnásobení produkce do roku 2020. Nedávno zveřejněný strategický dokument na téma toho, jak tohoto cíle dosáhnout, nebyl úplně přesvědčivý. I když loni produkce Coal India rostla o solidních 6,9 %, výhledově bude potřeba růst dvojnásobný. Celkově je nyní obtížné odhadovat, kdy se faktory řídící trh s uhlím (pokles v Číně, růst v Indii, omezování produkce) dostanou do rovnováhy. Vzhledem ke stále se nezlepšujícím zprávám z Číny nečekáme, že by se trh dostal do rovnováhy během nejbližšího roku.

Německo dále diskutuje zavírání hnědouhelných elektráren

V Německu se dále diskutuje zavedení uhlíkové daně na staré uhelné elektrárny. Ministr hospodářství v upraveném návrhu snížil plánovanou redukci objemu emisí oxidu uhličitého u uhelných elektráren z 22 milionů tun na 16 milionů tun a navázal výši daně na ceny elektřiny. Ponechal si zároveň zadní vrátka, která v případě potřeby (když Německo nebude dosahovat celkových cílů v oblasti emisí) pravidla dodatečně zpřísní.

Zároveň se svými návrhy přišli odboráři z uhelného průmyslu. Ti navrhují postupné zavírání hnědouhelných elektráren s tím, že by tyto nejdříve na čtyři roky přešly do takzvané kapacitní rezervy. V návrhu je také šrotovné pro domácnosti na výměnu výtopen za ekologičtější. Třetí návrh pak počítá s navýšením produkce z kogeneračních elektráren.

Tyto nové návrhy poněkud zchladily optimismus trhu vyvolaný původním návrhem (méně uhelných kapacit = vyšší ceny). Především navázání uhlíkové daně na ceny elektřiny by pravděpodobně znamenalo pokračující provoz většiny starých hnědouhelných elektráren, jen s nižší marží (hnědé uhlí je i při současných cenách elektřiny solidně ziskové). Uzavření například 1 GW kapacity těchto elektráren místo původně odhadovaných více než 3 GW by celkový obrázek v současnosti přezásobeného trhu příliš nezměnilo. Stejně tak by trhu nepomohlo zavádění kapacitních rezerv v zájmu umělého udržování zaměstnanosti.

Futures křivky Kalendář a slovníček pojmů
včera v 22:52

Dozorčí rada Volkswagenu vyjádřila podporu členům představenstva

Dozorčí rada německé automobilové skupiny Volkswagen na úterním zasedání podpořila devět nejvyšších manažerů...
Volkswagen Auta Německo
Americké akcie v úterý přerušily několikadenní pokles, zisky si připsaly také dolar a ropa
včera v 22:30

Americké akcie v úterý přerušily několikadenní pokles, zisky si připsaly také dolar a ropa

Americké akcie v úterý výrazně vzrostly a index Dow Jones Industrial Average přerušil osmidenní sérii ztrát....
Shrnutí obchodování v USA Americké akcie
Trump podepsal dekret, kterým končí Obamovy ekologické regulace
včera v 21:22

Trump podepsal dekret, kterým končí Obamovy ekologické regulace

Americký prezident Donald Trump v úterý podepsal exekutivní nařízení, které ruší či omezuje regulaci zavedenou jeho...
Donald Trump Životní prostředí Ekologie
Elon Musk založil firmu pro propojení lidských mozků s počítači
včera v 20:48

Elon Musk založil firmu pro propojení lidských mozků s počítači

Americký miliardář a technologický vizionář Elon Musk založil firmu Neuralink, která bude vyvíjet technologie pro...
Technologie Počítače Inovace
včera v 19:43

Uber se kvůli zpřísnění zákona o taxislužbě stahuje z Dánska

Americký provozovatel internetové aplikace pro alternativní taxislužbu Uber Technologies přestane od dubna nabízet...
Uber Doprava Dánsko
včera v 19:36

V Itálii rozehnali protest proti výstavbě plynovodu TAP

Italská policie v úterý rozehnala protest ochránců přírody, kteří chtěli zabránit přemístění starých olivovníků kvůli...
Itálie Zemní plyn
včera v 18:50

Dánsko a Švédsko nechtějí po brexitu platit víc do rozpočtu EU

Odchod Británie z Evropské unie nesmí znamenat zvýšení členských příspěvků pro Dánsko, řekl dánský ministr financí...
Dánsko Švédsko Spojené království
Skotsko chce znovu hlasovat o své nezávislosti, Londýn ale odmítá jít separatistům vstříc
včera v 18:28

Skotsko chce znovu hlasovat o své nezávislosti, Londýn ale odmítá jít separatistům vstříc

Skotský parlament v úterý schválil vypsání nového referenda o nezávislosti země. Stalo se tak den před oficiálním...
Spojené království Evropská unie Politika
včera v 18:03

V japonské Takahamě budou znovu zprovozněny dva jaderné reaktory

Japonský vrchní soud v Ósace v úterý zrušil soudní příkaz zamezují z bezpečnostních důvodů provoz dvou jaderných...
Japonsko Jaderná energetika Energetika
Evropské trhy v úterý zpevnily, nahoru je táhly akcie těžařů a automobilek
včera v 18:00

Evropské trhy v úterý zpevnily, nahoru je táhly akcie těžařů a automobilek

Evropské akciové trhy v úterý navázaly na úspěšnou pondělní seanci. Investoři se sice znovu soustředili na kroky...
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
Ford investuje do závodů v USA 1,2 miliardy USD
včera v 17:34

Ford investuje do závodů v USA 1,2 miliardy USD

Americká automobilka Ford Motor investuje do svých podniků v Michiganu 1,2 miliardy USD. Jedním ze závodů je i...
Ford Americké akcie Auta
včera v 17:18

Madrid vyčlenil miliardy eur na infrastrukturu v Katalánsku

Španělský premiér Mariano Rajoy v úterý slíbil, že vláda do roku 2020 poskytne severošpanělskému Katalánsku 4,2...
Španělsko Infrastruktura Investice
Čínský Tencent koupil 5 % akcií americké automobilky Tesla
včera v 17:07

Čínský Tencent koupil 5 % akcií americké automobilky Tesla

Čínský technologický gigant Tencent Holdings se stal jedním z pěti největších akcionářů amerického výrobce...
Čína Americké akcie Tesla
Pražská burza v pondělí stoupla, dařilo se energetické skupině ČEZ
včera v 16:45

Pražská burza v pondělí stoupla, dařilo se energetické skupině ČEZ

Pražská burza se v úterý odrazila od pondělní ztráty, když index PX zpevnil o 0,38 % na 983,22 bodu. Nahoru burzu...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
včera v 16:18

Internetový prodejce Otto zvýšil tržby, pomohl nábytek a oblečení

Německý internetový prodejce Otto v loňském fiskálním roce zvýšil příjmy o 3,4 procenta na 12,5 miliardy eur. Firmě...
Německo Evropské akcie Internet
včera v 16:06

USA: Index aktivity richmondského Fedu v únoru vzrostl na 22 bodů (odhad: 15 bodů, leden: 17 bodů)

Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Fed
USA: Index spotřebitelské důvěry v březnu stoupl na maximum za více než 16 let
včera v 16:01

USA: Index spotřebitelské důvěry v březnu stoupl na maximum za více než 16 let

Americký index spotřebitelské důvěry od společnosti Conference Board v březnu vzrostl na 125,6 bodu z únorových 116,1...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Spotřebitelská důvěra
Saudi Aramco chystá vstup na burzu za podpory vlády
včera v 15:22

Saudi Aramco chystá vstup na burzu za podpory vlády

Saúdskoarabská vláda výrazně snížila sazbu daně z příjmu státní ropné společnosti Saudi Aramco s cílem usnadnit jí...
Saúdská Arábie Ropa Primární úpis akcií (IPO)
včera v 15:11

Obchodní výměna mezi Německem a Británií vinou brexitu slábne

Odchod Británie z Evropské unie (EU) má negativní dopad na německé firmy. Německý vývoz do ostrovní země se loni...
Mezinárodní obchod Spojené království Německo