Peer to peer půjčky jako alternativa k bankovním úvěrům se už začínají prosazovat i na českém trhu

| Komerční sdělení

Přímé půjčování peněz "od člověka k člověku" prostřednictvím internetových aukcí je ve světě mezi firmami i jednotlivci stále oblíbenější. Podstatou peer to peer (P2P) financování je zprostředkovat půjčku mezi investorem a příjemcem půjčky za oboustranně výhodných podmínek. Přítomnost banky jako tradičního zprostředkovatele nahrazuje tak výrazně levnější a transparentní internetová platforma.

Na jedné straně stojí lidé, kteří si potřebují půjčit. Na druhé straně jsou ti, kteří mají nadbytek peněz a hledají způsoby jejich zhodnocení. Mezi těmito skupinami funguje nezávislý mechanismus v podobě P2P platformy, která strany efektivně propojí, zajistí u dlužníka prověření jeho schopnosti splácet a postará se o automatizovanou a oboustrannou distribuci peněz.

Protože provoz platforem není na rozdíl od bank tolik administrativně a hierarchicky zatížený, mohou svým klientům nabídnout transparentní, flexibilní podmínky, nižší poplatky a výhodnější sazby pro zhodnocení investice, než poskytují běžné a spořící účty.

Čím mohou P2P platformy oslovit české investory?

V České republice polovina celkového majetku všech domácností leží v bankách na běžných účtech, kde se úročí zanedbatelnými 0,10 %. Investice do Peer to Peer půjček nabízí zhodnocení v průměru 5 až 10 %.

Stejně jako kterákoli jiná investice není ale ani tato zcela bez rizika. Riziko je nicméně možné minimalizovat hned několika způsoby:

  1. Investor může část svých volných prostředků investovat v závislosti na vlastní míře tolerance rizika. Peer to Peer půjčky jsou obvykle rozdělené do několika scoringových skupin. Kategorie A zpravidla nabízí půjčky sice s menším výnosem, zato ale s nejmenším rizikem. Na druhou stranu, investor, který by rád vydělal například 12 % procent, může investovat do skupiny D, kde je ale vyšší riziko výskytu problémů v souvislosti se splácením půjčených peněz.

  2. Investor může své prostředky diverzifikovat do mnoha půjček po relativně malých částkách. Může například 100 000 Kč investovat do dvaceti úvěrů dvaceti různých společností. Když pak například u tří nastane v budoucnosti nějaký problém, stále může zachovat výnosné portfolio.

  3. Přestože P2P úvěrování nespadá ve většině států, s výjimkou například Velké Británie, do regulovaného sektoru, stále více seriózních P2P platforem si buduje takzvané rezervní fondy. Z těch pak investorům alespoň částečně pokrývají případné ztráty.

Kdo a jak si může půjčit peníze přes P2P platformu?

P2P platformy nabízejí žadatelům o půjčku často výhodnější úrokové sazby než banky. Jsou flexibilnější a nabízejí rychlý, transparentní přístup. Zažádat o půjčku může každý, kdo doloží požadovanou dokumentaci. Žadatel projde scoringovým modelem, který hodnotí bonitu (důvěryhodnost) klienta. Peer to Peer platformy mají samozřejmě zájem na získávání spolehlivých klientů, proto je scoringový model většinou přísný a až polovina žádostí o úvěr je v této fázi zamítnuta.

Scoringovému výsledku odpovídá navržená úroková sazba, kterou žadatel může odmítnout, anebo s ní souhlasit. Pak je žádost o půjčku umístěna na takzvaný bulletin board, tedy internetovou vývěsní tabuli, kterou si investoři mají možnost prohlížet, případně klást žadateli doplňující otázky. Zpravidla 30 dní je maximální lhůta, po kterou má firma možnost investory na platformě oslovit. V případě atraktivního dlužníka může být tedy úvěr zafinancován velmi rychle, někdy se ale samozřejmě investoři skládají déle.

První mezinárodní peer to peer konference v Praze proběhne na půdě Vysoké školy ekonomické 12. února 2015. Investoři, podnikatelé, zástupci mnoha evropských P2P platforem, vládní zastupitelé a právníci budou diskutovat o P2P úvěrování - novém trendu nebankovního financování, jeho výhodách i rizicích.

Pořadatelem konference je Symfonie group a partnery akce jsou xPORT VŠE business accelerator, Asociace malých a středních podnikatelů a Investiční web.

On-line registrace ZDE

reklama
reklama