Jak přemýšlet o medvědích trzích

| redakce

Dlouho se zdálo, že loňský rok bude na trzích velmi klidný, tedy že volatilita bude velmi nízká. Pak ale přišel říjnový šok, kdy se index volaitility VIX vymrštil z 12 na 31 bodů a připomněl, že panika se může objevit velice náhle. Co v takových případech dělat?

Téměř stoprocentně platí, že v době náhlého růstu volatility se vyrojí pesimistické předpovědi oznamující katastrofu. Investoři začínají být nervózní. Období zvýšené volatility je však příležitost pro ty, kteří vědí, jak se zachovat.

Nejdůležitější je pochopit, že medvědí trhy i volatilita jsou nevyhnutelné. Jsou tím pravým zdrojem rizikové přirážky na akciích. Bez nich by nebyla tak vysoká.

Přemýšlejte o tom takto: Akcie jsou rizikovější než dluhopisy. Investoři tudíž požadují prémii jako kompenzaci, a sice ve formě vyššího očekávaného výnosu. Klíčové slovo je zde "očekávaný". Pokud by akcie jen posilovaly, nebylo by v jejich nákupu žádné riziko, a tudíž žádná prémie.

Je tu ještě jedna klíčová věc, která si žádá vysvětlení. Během uplynulých 45 let trh v USA zažil 3 velké medvědí trhy - v letech 1973 až 1974, 2000 až 2002 a 2007 až 2009. Teď si představte, že místo toho, aby každý medvědí trh znamenal propad trhu o 50 %, propadly ceny akcií v tom nejhorším případě jen o 25 %. Pokud by se to stalo, investoři by nebrali akcie za tak rizikovou investici. Valuace by tedy byly vyšší a výnosy nižší.

Klíč k úspěchu: Disciplína

Jinými slovy, významné medvědí trhy jsou opravdu dobrá věc, pokud máte disciplínu zůstat v pozicích a nepanikaříte.

K železné disciplíně vedou dvě věci:

  1. Přijmout nevyhnutelnost medvědích trhů stejně jako jejich nepředvídatelnost. Jediné, co o medvědích trzích nevíme, je totiž to, co je způsobuje, kdy začnou, jak hluboko ceny klesnou a jak dlouho poklesy potrvají. Protože bitvy jsou vyhrávány na cvičišti, musíte přijmout toto jako fakt a počítat s medvědím trhem ve svých plánech. To znamená, že nemůžete na sebe vzít více rizika, než snesete. Protože jinak se vám během medvědího trhu obrátí žaludek naruby.
  2. Musíte pochopit, že diverzifikace je jediné jídlo zdarma, které vám trh nabízí. Musíte ho jíst co nejvíce.

Jak správně přemýšlet o diverzifikaci

Když investoři přemýšlejí o diverzifikaci, často berou do úvahy hlavně korelaci. Čím nižší korelace jednotlivých aktiv v portfoliu, tím lepší diverzifikace. Jenže problém je v tom, že se v období finanční nestability a paniky korelace mění. I když mají různá riziková aktiva normálně různou korelaci, v těchto obdobích se korelace akcií, vysokovýnosových dluhopisů, konvertibilních dluhopisů či nemovitostí blíží jedné. Prostě vše padá. Nepomůže ani, když diverzifikujete mezi jednotlivými obory. Také v tomto případě silný medvědí trh smete všechny.

Na druhou stranu, kvalitní dluhopisy, jako jsou americké státní cenné papíry, nemají v dlouhém období s akciemi téměř žádnou korelaci, v období medvědího trhu ji naopak mají výrazně zápornou. Pohybují se tedy opačně k akciím přesně ve správnou dobu. Nejdůležitější tedy je, aby akciové portfolio bylo vyváženo dostatečným počtem kvalitních dluhopisů.

Diverzifikace podle zdrojů výnosů

Existuje ještě jeden způsob, jak diverzifikovat. Místo diverzifikace podle druhů aktiv se zaměřte spíše na různé zdroje svých výnosů ve smyslu faktorů, které je ovlivňují. Výnos vám to přinese však jen tehdy, když se tyto faktory nemění v čase a s různými ekonomickými režimy a jsou rozšířené geograficky i mezi třídami aktiv.

Toho lze dosáhnout poskládáním portfolia z více malých a hodnotových akcií jako protikladem k nákupu "celého trhu". Ten totiž z definice nemá expozici na faktory ovlivňující malé a hodnotové akcie. Nemá ani expozici na momentum a na kvalitu. Tyto faktory nabízejí prémii. Ta jde využít ke zvýšení očekávaných výnosů a vede k diverzifikaci a snížení závislosti na beta faktoru (ten ukazuje závislost portfolia na benchmarku).

To vás dovede ke strategii rizikové parity, která spočívá ve snížení závislosti na beta faktoru zvýšením expozice na bezpečné dluhopisy a další faktory, které mají nízkou korelaci s betou.

Investoři také mohou diverzifikovat snížením expozice na akcie a investovat tyto peníze do tržně neutrálních LONG/SHORT strategií. Příkladem je fond AQR Style Premium Alternative Fund. Ten používá čtyři strategie, každá z nich je ovlivněna jinými faktory:

  • Hodnotová - sází na tendenci relativně levných aktiv překonávat relativně drahá aktiva.

  • Momentum - tendence aktiva pokračovat v nastoleném trendu.

  • Carry - tendence vysokovýnosových aktiv přinášet vyšší výnosy než nízkovýnosová aktiva.

  • Defenzivní - tendence méně rizikových a kvalitnějších aktiv přinášet vyšší rizikově očištěný výnos.

Mezi lety 1990 a 2013 měla hodnotová strategie negativní korelaci k momentu, carry i defenzivní strategii. Carry měla negativní korelaci s hodnotovou strategií, skoro žádnou korelaci s defenzivní strategií a nízkou korelaci s momentem. A momentum mělo negativní korelaci s hodnotovou strategií a nízkou korelaci s carry a defenzivní strategií.

Prostě snězte, co můžete. Tím, že budete o diverzifikaci přemýšlet jinak, můžete na medvědy vyzrát.

Zdroj: ETF.com

reklama
reklama