Globální ekonomická soutěž: Vítězové a poražení pokrizové pětiletky

| Luděk Kouba

Silvestrem skončila první pětiletka po nejhlubším poválečném propadu světové ekonomiky v roce 2009. Došlo během ní k přeskupení sil mezi jednotlivými ekonomickými centry či změnám globálních trendů? K zásadnímu přeskupení nikoliv, zajímavé trendy však vypozorovat lze.

První pět let po krizi bylo ve znamení spolehlivého návratu k růstu stále dominantních Spojených států i obnovení předkrizové dynamiky globalizací málo poznamenané Afriky. Naopak trpké rozčarování přinesla krizemi zmítané Evropě a probuzení ze snu o věčně dvouciferných tempech růstu také Asii.

reklama
reklama