Pokud nejste bohatí ve 45, vzdejte to

| redakce

Říká se, že život začíná ve čtyřiceti. Určitě ale ne ten profesní. Pokud jste se do pětačtyřiceti nedočkali povýšení, nedělejte si velké naděje, že k tomu dojde později. K tomuto závěru došli autoři studie z Fedu v Minneapolisu a New Yorku.

Autoři studie zkoumali data Social Security Administration zpětně do roku 1978, aby odhalili, jak se vyvíjely příjmy Američanů během jejich života.

Došli k závěru, že jak pro bohaté, tak pro chudé platí, že k velkému procentu růstu příjmů dochází v prvních 10 letech kariéry (mezi 25 a 35 lety). Během následujícího desetiletí profesního života pak lidé musejí počítat s nižšími přírůstky platu. Po pětačtyřicítce se spodních 90 % v rozdělení podle příjmů (90 % nejchudších) musí smířit s klesajícím výdělkem. Částečně to lze přičíst omezování pracovní doby, k němuž dochází zejména v oborech s manuální prací. Dokonce i u procenta nejbohatších vědci vypozorovali jen relativně mírné vzestupy platu od středního věku.

Trend je znázorněn na grafu. Osa X odpovídá percentilům rozdělení společnosti na základě dosažených příjmů během životního cyklu (zleva nejchudší směrem doprava k nejbohatším). Na ose Y jsou změny (přírůstky/poklesy) příjmů. Jednotlivé barevné linie ukazují, jak se mění plat v určitých věkových kategoriích. Všimněte si, že k většině růstu dochází během prvních 10 let kariéry (modrá linie - 25 až 35 let).

Přírůstky příjmů u chudých a bohatých během různých desetiletí životního profesního cyklu
Přírůstky příjmů u chudých a bohatých během různých desetiletí životního profesního cyklu

Trend lze popsat i jednodušeji: Superbohatým (0,1 %), bohatým (1 %) a zbytku (99 %) příjmy obvykle začnou stagnovat těsně po čtyřicítce.

Střední příjmy podle věku
Střední příjmy podle věku

Nutno podotknout, že je řeč o zprůměrovaných příjmech. Jistě ve svém okolí natrefíte i na ty, kteří zažívají kariérní boom během podzimu života a vydělávají jako nikdy dříve. Jde ale spíše o výjimky. Pravidlem je, že pro kariéru jsou určující roky kolem třicítky, kdy lidé šplhají po "korporátním žebříčku" nebo se dodatečně vzdělávají a získávají prestižní tituly, které jim pomáhají k lepším penězům. Jak řekl Schopenhauer, "prvních 40 let života píšeme text a dalších 30 let komentář".

Zdroj: Washington Post

reklama
reklama