Indikátor (ne)úspěchu: Hranice je někdy velice tenká

| redakce

Čemu šťastní lidé vděčí za své úspěchy? A co je naopak zdrojem neštěstí neúspěšných? MarryEllen Tribbyová, zakladatelka a šéfka serveru workingmomsonly.com, po dlouhém přemýšlení vytvořila grafický přehled, ve kterém na tyto otázky naleznete odpovědět.

Úspěšní lidé se podle Tribbyové nebojí vyjadřovat vděčnost a skládat komplimenty, stejně jako lidem kolem sebe dokáží odpouštět jejich chyby a nedostatky. Navíc si velmi dobře uvědomují svoji zodpovědnost v práci i osobním životě a úspěch nepřejí jen sobě, ale i ostatním.

Dále je podle Tribbyové tato skupina lidí příznačná tím, že si neustále stanovuje nové cíle, k nimž posléze upíná veškeré své snažení, a to i za cenu omezení zábavy a volnočasových aktivit.

Naproti tomu neúspěšní lidé mají sklony ke kritizování, často jsou svazováni závistí a ze svých pádů často obviňují ostatní, bojí se změn a chovají se, jako kdyby snědli všechnu moudrost světa.

Kromě toho jsou podle Tribbyové neúspěchy spojeny s nadmírou hněvu a odmítáním jakýchkoli cílů. Mezi další vlastnosti, které lidem brání v úspěchu, pak Tribbyová zařazuje třeba váhavost a nestálost při rozhodování.

Indikátor úspěchu - infografika
Indikátor úspěchu - infografika

Zdroj: maryellentribby.com

reklama
reklama